News

WaterCircles Forsikring

WaterCircles Forsikring 500 333 Rieber & Søn


WaterCircles Forsikring

Atlantis Vest har blitt medeier i forsikringsselskapet WaterCircles med merkevarene Winterbergh og Watercircles

WaterCircles er et forsikringsselskap som tidligere har operert som en managing general agent med If som eier og risikobærer. Selskapet baserer seg på skadeforsikring til utvalgte grupper.

Sommeren 2016 kjøpte gründerne Gaute Herdlevær og Jack Skallerud og utvalgte finansielle investorer WaterCircles fra If. WaterCircles ble samtidig oppkapitalisert og er nå et selvstendig forsikringsselskap med merkevarene Winterbergh og Watercircles.

Mediability

Mediability 500 333 Rieber & Søn

Mediability

Mediability blir navnet på det nye konsernet som samler tre av Skandinavias fremste leverandører av medieproduksjonsløsninger.

Det ble i april kjent at Video4, AVIT-Systems og Mediateket skulle forenes under felles eierskap med Atlantis Vest som ny majoritetseier. Alle de tre selskapene har i mange år hver for seg levert utstyr, løsninger og tjenester til medieproduksjonsmarkedet i Skandinavia, men ønsket om å møte kundenes etterspørsel etter økt bredde i tjenestespekter og større prosjekter har gjort at de har funnet sammen.

Rendyrker selskapene
Det er nå klart at det nye konsernet skal hete Mediability og skal i en overgangsperiode ledes av Trond Valvik, investeringsdirektør i Atlantis Vest. Video4 og AVIT-Systems aktiviteter i de respektive skandinaviske land slås sammen og danner grunnlaget for henholdsvis Mediability Norway, Mediability Sweden og Mediability Denmark. Mediateket, som vil bestå som en separat enhet i konsernet, bytter navn til Mediateket Consulting.

– Navnevalgene signaliserer en tydelig spesialisering av selskapene i konsernet. Mens de virksomhetene som skal bære Mediability-navnet skal fokusere på produkter, utstyr og systemleveranser, blir Mediateket Consulting nå et rendyrket selvstendig konsulentselskap, sier Valvik.

Naturlig utvikling for Mediateket
Mediatekets CEO, Gro Setereng, skal også lede Mediateket Consulting og hun vil samtidig gå inn i konsernledelsen til Mediability. Medgründer Jørgen Scheel fortsetter samtidig som teknologidirektør.

– Dette har vært en helt naturlig utvikling for oss som selskap. De siste årene har vi rendyrket rådgivningsvirksomheten og hatt ett større fokus på vår rolle som tjenesteleverandør. Nå kan vi rendyrke dette fullt ut, samtidig som vi som en del av et konsern vil kunne tilby en betydelig større bredde av tjenester til nye og eksisterende kunder, sier Gro Setereng.

Samlet hadde selskapene i Mediability-konsernet i 2015 en omsetning i underkant av 300 millioner kroner og drøyt 70 ansatte. Setereng mener dette åpner for å bli en enda bedre partner for kunder som ser etter tjenesteleverandører med tyngde og stabilitet.

Tilstedeværelse i alle de skandinaviske landene
Mediateket Consulting skal fortsatt ha kontor i Sandvika utenfor Oslo, mens søsterbedriften Mediability Norway vil ha kontorer og tilstedeværelse i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Mediability Sweden vil ha kontorer i Stockholm, mens Mediability Denmark vil ha kontorer i København og Aalborg.

Atlantis Vest investerer og samler Mediateket, Video 4 og AVIT-Systems i nytt og spennende konsern

Atlantis Vest investerer og samler Mediateket, Video 4 og AVIT-Systems i nytt og spennende konsern 500 285 Rieber & Søn

Atlantis Vest investerer og samler Mediateket, Video 4 og AVIT-Systems i nytt og spennende konsern

Atlantis Vest ønsker å bygge en stor, skandinavisk aktør som kan konkurrere på det internasjonale markedet og har kjøpt 100 prosent av aksjene i system- og tjenesteleverandøren Mediateket AS og i utstyrs- og løsningsleverandørene Video 4 AS og AVIT-Systems A/S.

Det nye konsernet vil tilby et bredt utvalg av medieløsninger og -tjenester til selskaper som driver med innholdsproduksjon og distribusjon, og vil ha hovedfokus på Skandinavia og Nord-Europa.

I 2015 hadde Mediateket AS, AVIT-Systems A/S og Video 4 AS en samlet omsetning på nesten 300 millioner og vil til sammen ha 71 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Dette åpner opp for å bli en viktig internasjonal aktør for kunder som ser etter tjenesteleverandører med tyngde og stabilitet.

I tillegg til oppkjøpene vil det nye konsernet bli oppkapitalisert med vekstkapital for videre utvikling. Dagens eiere av Mediateket vil også reinvestere store deler av salgssummen i det nye selskapet. Med denne satsingen ønsker Atlantis Vest å skape en tung skandinavisk leverandør som kan levere fremtidsrettede tjenester og løsninger på en internasjonal arena.

Gro Setereng og Jørgen Scheel fra Mediateket sammen med Trond Valvik fra Atlantis Vest.

Om Mediateket AS
Mediateket AS har i snart 16 år vært en av de fremste pådriverne for å gjøre moderne TV- og videoproduksjon mer effektiv. Mediateket jobber i dag for flere av de store kringkasterne, inkludert NRK, SBS Discovery, TV 2, Telenor og Canal Digital. I tillegg benytter et 20-talls produksjonsselskaper Mediatekets spesialutviklede tjenesteplattform MediaHUB.net. Omsetning i 2015 var kr 40 millioner. Mediateket har 13 ansatte hvorav flere har fartstid fra de største kringkasterne og produksjonsselskapene i Norge, samt erfaring innen prosjektledelse, bildeproduksjon, foto, lyd og redigering. Mediateket har kontor i Sandvika.

Om AVIT-Systems A/S
AVIT-Systems A/S leverer profesjonelt utstyr og nøkkelferdige løsninger for opptak, produksjon og kringkasting av lyd og bilde. De har levert utstyr og løsninger til alle de store medieaktørene i Skandinavia, med kunder som NRK, TV 2 Norge, SVT, DR, MTG, TV2 Danmark, NTB og Norges Skiforbund. Omsetning i 2015 var kr 145 millioner. De har 38 medarbeidere fordelt på hovedkontoret i København og lokalkontor i Aalborg, Danmark, Stavanger og Stockholm.

Om Video 4 AS
Video 4 AS er en ledende leverandør av produkter og tjenester for profesjonell videoproduksjon og kringkasting. De tilbyr konsultasjon, systemdesign, installasjon og support, og har kunder som Warner Bros. Television Production Studios, TV 2, Monster og NRK. Omsetning i 2015 var kr 113,5 millioner. De har 18 medarbeidere fordelt på hovedkontoret i Bergen og lokalkontor i Oslo, Trondheim, Stavanger, Hellerup i Danmark og Stockholm i Sverige.

Levering av kjemikalieskipet Star Ploeg

Levering av kjemikalieskipet Star Ploeg 500 333 Rieber & Søn

Levering av kjemikalieskipet Star Ploeg

30. mars 2016 tok Inventor Chemical Tankers levering av sitt fjerde nybygg, Star Ploeg.

Star Ploeg er det fjerde skipet i rekken av et nybyggingsprogram på totalt syv 19.900 dwt stainless steel eco kjemikalieskip som er bygget ved Fukuoka Shipbuilding Co Ltd. i Japan. I likhet med søsterskipene, Sun Ploeg, Sky Ploeg og Sea Ploeg, vil Star Ploeg inngå i Hansa Tankers sin kjemikalieskip pool.

Det femte kjemikalieskipet leveres medio September 2016.

Les mer om Hansa Tankers her: http://www.hansa-tankers.com/

Levering av kjemikalieskipet Sea Ploeg

Levering av kjemikalieskipet Sea Ploeg 500 333 Rieber & Søn

Levering av kjemikalieskipet Sea Ploeg

13. januar 2016 tok Inventor Chemical Tankers levering av sitt tredje nybygg, Sea Ploeg.

Sea Ploeg er det tredje skipet i rekken av et nybyggingsprogram på totalt syv 19.900 dwt stainless steel eco kjemikalieskip som er bygget ved Fukuoka Shipbuilding Co Ltd. i Japan. I likhet med søsterskipene, Sky Ploeg og Sun Ploeg, vil Sea Ploeg inngå i Hansa Tankers sin kjemikalieskip pool.

Det fjerde kjemikalieskipet, Star Plog, er døpt og leveres i mars 2016.

Les mer om Hansa Tankers her: http://www.hansa-tankers.com/

Levering av kjemikalieskipet Sky Ploeg

Levering av kjemikalieskipet Sky Ploeg 500 333 Rieber & Søn

Levering av kjemikalieskipet Sky Ploeg

Inventor Chemical Tankers tok 25. september levering av sitt andre nybygg, Sky Ploeg

Sky Ploeg er andre skip i rekken av et nybyggingsprogram på totalt syv 19’900 dwt stainless steel eco kjemikalieskip. I likhet med hennes søsterskip Sun Ploeg, vil også Sky Ploeg inngå i Hansa Tankers sin kjemikalieskip pool.

Les mer om Hansa Tankers her: http://www.hansa-tankers.com/

Atlantis Vest investerer i Flexleie og entrer utleiebransjen

Atlantis Vest investerer i Flexleie og entrer utleiebransjen 1280 720 Rieber & Søn

Atlantis Vest investerer i Flexleie og entrer utleiebransjen

Rieber-familiens investeringsselskap, Atlantis Vest, har i dag ervervet en majoritetsandel av utleieselskapet Flexleie AS gjennom holdingselskapet Equip Group AS. Tidligere hovedaksjonær og gründer Ove Lunde blir med videre og vil eie 49% av Equip Group. Flexleie er et veldrevet utleieselskap i vekst, med kontorer i Bergen, Stavanger, Stord og Lillestrøm.

Flexleie har siden etableringen i Bergen i 2002 hatt en sunn utvikling og god organisk vekst. Selskapet er en betydelig aktør innen utleie av lifter, personløftere og maskiner til bygg, anlegg, industri og samferdsel, med utstyr i drift over store deler av Norge. Flexleie har en moderne utstyrspark og er rigget for videre vekst. I 2014 oppnådde selskapet en omsetning på NOK 92 millioner, som tilsvarer en vekst på 35 % fra 2013.

De senere årene har Flexleie hatt et nært samarbeid med liftprodusenter i utvikling av spesialmaskiner rettet mot samferdselsmarkedet. I kjølvannet av dette etablerte man Perfect Lift Sales i 2014 som har agentur for salg av nevnte spesialmaskiner i Norge og resten av Europa. Perfect Lift Sales vil også inngå i Equip Group konsernet.

«Vi ser på kjøpet av Flexleie som en første inntreden for Atlantis Vest i en spennende bransje. Vi håper og tror at vi kan bidra i den utviklingen og vekstreisen som Ove Lunde og hans nøkkelmedarbeidere allerede har påbegynt. Som eiere ønsker vi å fremstå som aktive, langsiktige industribyggere, og vi ser frem til et godt og nært samarbeid med øvrige aksjonærer og nøkkelpersoner.» sier Trond Valvik, Investeringsdirektør i Atlantis Vest og påtroppende styreformann i Equip Group AS.

«Gjennom å få en solid, langsiktig eier med på laget håper vi at vi skal kunne fortsette utviklingen av selskapet gjennom både organisk og uorganisk vekst, og således bli en enda viktigere aktør i det Norske og Skandinaviske utleiemarkedet. Vi har hatt samtaler med Atlantis Vest siden nyttårsskiftet og har store forhåpninger til samarbeidet fremover.» sier Ove Lunde som er gründer av Flexleie og nå konsernsjef i Equip Group.

For ytterligere informasjon kontakt:
Ove Lunde – Konsernsjef Equip Group / Flexleie – mob +47 48 00 11 03
Trond Valvik – Investeringsdirektør Atlantis Vest – mob +47 99 23 28 15

Et begivenhetsrikt år for TCO

Et begivenhetsrikt år for TCO 1280 720 Rieber & Søn

Et begivenhetsrikt år for TCO

Med Halle Aslaksen som ny CEO, fortsetter TCO å levere gode resultater i en bransje preget av mørke skyer. Atlantis Vest har benyttet sommeren 2015 til å kjøpe seg ytterligere opp i selskapet.

I løpet av våren/sommeren 2015 har TCO styrket organisasjonen. Selskapet har blant annet sikret seg Halle Aslaksen, fra ALTUS Intervention. Halle tiltrådte 22. mai stillingen som CEO og tok umiddelbart fatt i de utfordringer og muligheter som ligger i selskapet og industrien forøvrig. Atlantis Vest er godt fornøyd med nyansettelsen. Halle er en solid tilførsel som vil bidra til at TCO fortsetter den gode veksten både nasjonalt og internasjonalt.

Atlantis Vest har i løpet av sommeren 2015 rettet et tilbud til minoritetsaksjonærene i selskapet, tilsvarende NOK 175,- per aksje. Flere av aksjonærene valgte å benytte seg av tilbudet, og Atlantis Vest eier med det totalt omlag 80 % av selskapet og kontrollerer sammen med Kalfaret AS i overkant av 90 %.

I 2012, gikk TCO rettens vei for at Vosstech AS, Bjørgum Mekaniske AS og Stig Ove Bjørgum skulle stoppe å markedsføre og selge glasspluggproduktene «VT C Plug» og «VT MC Plug». Vosstech hadde tidligere vært partner og underleverandør til TCO med full innsikt i TCO sin glassplugg teknologi. I september 2015, etter tre år i rettsvesenet, fikk TCO medhold i Lagmannsretten. Grunnet brudd på TCO sine patentrettigheter vil Vosstech vil ikke kunne produsere, markedsføre, selge eller levere deres VT-C og VT-MC barriereplugger i fire år.

Tieto kjøper Software Innovation fra Atlantis Vest og Meteva

Tieto kjøper Software Innovation fra Atlantis Vest og Meteva 1920 1080 Rieber & Søn

Tieto kjøper Software Innovation fra Atlantis Vest og Meteva

Tieto har inngått og gjennomført en avtale med Atlantis Vest og Meteva om kjøp av Software Innovation, et ledende programvare-selskap innen Enterprise Content Management (ECM) i Norden.

Software Innovation er en anerkjent markedsleder i Norden innenfor enterprise content management, både til offentlig og privat sektor. Selskapet har vunnet markedsandeler og hatt solid lønnsomhet de senere årene. Software Innovation har omlag 350 ansatte og i 2014 oppnådde selskapet en omsetning på omlag NOK 364 millioner (EUR 41 millioner) og en driftsmargin (EBIT) på 12,5%. Omlag 75% av selskapets nåværende omsetning er i Norge, mens det resterende hovedsakelig er i Sverige og Danmark. Offentlig sektor utgjør rundt 70% av omsetningen, og øvrig omsetning er fra store og mellomstore kunder i privat sektor.

«Oppkjøpet av Software Innovation er viktig for Tieto og vil øke våre muligheter til raskere å kunne tilby våre kunder i Norden digitale tjenester som skal bidra til økt vekst. Vi styrker vår posisjon, spesielt innen offentlig sektor, som en ledende rådgiver i skjæringspunktet mellom forretningsprosesser og ny teknologi. Vi ønsker våre nye kollegaer i Software Innovation varmt velkommen til Tieto, og sammen skal vi fortsette den spennende reisen med Tietos fokus på nytenkning, innovasjon og vekst.» sier Kimmo Alkio, President and CEO, Tieto.

«Vår opprinnelige plan med eierskapet i Software Innovation var å være en langsiktig eier og realisere strategien som var lagt ut 2017. Vi har imidlertid valgt å akseptere tilbudet fra Tieto, både fordi vi anser det som finansielt godt, og fordi vi har stor tro på at Tieto er en god og riktig industriell eier for Software Innovation. Tietos posisjon i markedet vil kunne muliggjøre en betydelig vekst for Software Innovation i trå med selskapets eksisterende strategier og planer.  Vi gleder oss til å se hva Tieto og Software Innovation sammen kan utrette fremover», sier Investeringsdirektør i Atlantis Vest og avtroppende styreleder i Software Innovation; Trond Valvik.

 «Dette er en veldig spennende mulighet for Software Innovation og jeg er overbevist om at vi vil kunne tilby våre kunder økt verdi gjennom et bredere utvalg av digitaliseringsløsninger. Både eksisterende og nye kunder vil kunne nyte godt av Tietos globale leveransemodell og alle våre nordiske kompetanseområder. Ved å bli en del av et større selskap er jeg sikker på at både kunder og medarbeidere har mye å se frem til», sier Torstein Harildstad, CEO i Software Innovation. Harildstad vil være ansvarlig for Software Innovation i Tieto.

Om Software Innovation
Software Innovation hjelper virksomheter med å håndtere, dele og bruke informasjon slik at den blir til deres mest verdifulle ressurs. Vi  har 30 års ekspertise og erfaring i å utvikle moderne, brukervennlige IT-løsninger som forbedrer og effektivisere dokumenthåndtering, saksbehandling og teknisk dokumentkontroll.  Software Innovation anerkjennes som en ledende, internasjonal aktør av selskaper som Gartner og Microsoft, og våre løsninger brukes av mer enn 700 organsasjoner og 200 000 brukere. Software Innovation har 350 ansatte med kontorer i København, Stokholm og Bangalore med hovedkontor i Oslo.

Om Tieto
Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på. Basert på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i mer enn 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Levering av kjemikalieskipet Sun Ploeg

Levering av kjemikalieskipet Sun Ploeg 500 333 Rieber & Søn

Levering av kjemikalieskipet Sun Ploeg

Inventor Chemical Tankers tok 29. mai levering av sitt første nybygg, Sun Ploeg

Sun Ploeg er første skip i rekken av et nybyggingsprogram på totalt syv 19’900 dwt stainless steel eco kjemikalieskip. Skipet ble innlemmet i Hansa Tankers sin kjemikalieskip pool og tok umiddelbart fatt på sin første last.

Les mer om Hansa Tankers her: http://www.hansa-tankers.com/