Om Rieber & Søn

Rieber & Søn er et norsk familieeid investeringsselskap med en industriell forankring som strekker seg tilbake til 1839. Vi har røtter i Bergen, men er internasjonale i vår orientering.

Utvikling og resultater krever vilje til endring og evne til å se fremover. Denne grunnholdningen står sentralt i vår virksomhet som investor. Vi ønsker å være en pådriver for omstilling og nytenking, samtidig som vi sikrer felles forståelse for veien videre.

Vi investerer i et langsiktig perspektiv og legger vekt på å tilegne oss mest mulig kunnskap om selskapene og de bransjene vi investerer i. Vi har respekt og forståelse for den erfaring og kompetanse som er bygget opp i bedriftene. På dette grunnlaget er vi en aktiv medspiller for ledelsen i utvikling av virksomhetene, til beste for ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Grafene nedenfor viser fordelingen av Rieber & Søn investeringsportefølje.

45%

Direkte investeringer

35%

Bank og verdipapirer

20%

Shipping

0
med aktivt industriutvikling
0
forventes investert innen direkte investeringer de nærmeste årene
0
direkte investeringers del av samlet portefølje

Vårt hovedkvarter

Rieber & Søn holder til i tradisjonsrike lokaler på Kalfaret i Bergen. Bygget er tegnet av arkitekt Ingolf Danielsen og ble oppført i 1926 som administrasjonsbygg for Hansa Borg Bryggerier.

Bjarne Rieber Gruppen tok bygget i bruk i 1990 etter omfattende rehabilitering og tilbakeføring til byggets opprinnelige interiørmessige stil.

Investeringsteam

Trond Valvik

 • Trond Valvik er ansvarlig for forretningsområdet direkte investeringer i Rieber & Søn. Han har tidligere vært partner i PE-selskapet Borea Opportunity og har erfaring fra transaksjonsstøtte og revisjon i EY. Valvik har styre- og styreledererfaring fra flere ulike bransjer.

Fritz Rieber

 • Fritz Rieber er tidligere partner i Borea, og har erfaring innen bank og finans. Han har vært initiativtaker til en rekke selskaper og har styre- og styreledererfaring både fra børsnoterte og ikke-noterte selskaper.

Øystein Elgan

 • Øystein Elgan er tidligere advokat og partner i firmaene Greve & Lorentzen og Thommessen, og har også erfaring som dommerfullmektig. Han er styreleder og styremedlem i en rekke norske og utenlandske foretak. Elgan er cand.jur. fra Universitetet i Bergen.

Jørund H. Indrehus

 • Jørund er intern ressursperson innenfor regnskap og skatt, og leder blant annet vårt transaksjonsstøtte-team i forbindelse med kjøp og salg av selskaper. Indrehus har 16 års erfaring fra EY og deres partner- og ledergruppe, samt som rådgiver og revisor innen ulike bransjer nasjonalt og internasjonalt. Indrehus er siviløkonom fra NHH med MRR og er statsautorisert revisor.

Ingvild Stautland

 • Ingvild er analytiker på området for direkte investeringer. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering i finans, og har bakgrunn fra matematikk på NTNU. Tidligere har hun jobbet tre år i DNB, samt har hun erfaring fra Borea Asset Management.

Carl August Rieber

 • Carl August Rieber er forvalter av verdipapirer hos Rieber & Søn. Han er utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering i finans.

Brede Selseng

 • Brede har oppfølgingsansvar for enkeltinvesteringer innen direkte investeringer. Han har tidligere vært CFO i PSW Group og Ferde og har erfaring fra bank og kapitalmarked fra DnB og Sbanken. Selseng er utdannet siviløkonom fra NHH og har en MBA fra NHH/AFF.

Anders S. Engeset

 • Anders har oppfølgingsansvar for enkeltinvesteringer i porteføljen til Rieber & Søn. Han har i hovedsak arbeidet med transaksjoner, analyse og oppfølging knyttet til selskapets direkte investeringer og shippingportefølje. Engeset er utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering innen økonomisk analyse.
  P.t. er Anders utleid som CFO til Metzum AS.

Administrasjon

Sissel Vallestad

 • Sissel Vallestad jobber til daglig med regnskap og administrasjon. Hun har vært ansatt i selskapet siden 1990. Tidligere erfaring fra Olav Thon systemet (regnskap) før hun begynte i Rieber & Søn. Sissel har sin utdanning fra handelsskole innen regnskap og administrasjon.

Laila Oppedal Strann

 • Laila har jobbet i selskapet siden 1992. Hun jobber i dag som regnskapssjef. Har jobbet med regnskap siden 1980. Utdanning fra NHH – delfag innen regnskap, økonomi og skatt.

Cathrine Monsen

 • Cathrine startet i selskapet i 2018. Hun jobber innen administrasjon, regnskap og finansiell rapportering, og også opp mot enkelte av porteføljeselskapene under Direkte Investeringer. Monsen har erfaring fra revisjon i Deloitte Bergen. Hun er statsautorisert revisor og siviløkonom med MRR fra NHH.

Styret

Bjarne Rieber

 • Bjarne Rieber (f. 1936) representerer eierne i styret. Han bringer med seg førstehåndskjennskap til utviklingen av Rieber-konsernet, som i hans tid som leder og eier gikk fra å være et handelsselskap til å bli en betydelig industri-gruppering.

Fritz Rieber

 • Fritz Rieber er tidligere partner i Borea, og har erfaring innen bank og finans. Han har vært initiativtaker til en rekke selskaper og har styre- og styreledererfaring både fra børsnoterte og ikke-noterte selskaper.

Marianne Mangschou Rieber

 • Marianne Mangschou Rieber (f. 1968) representerer eierne i styret. Hun er daglig leder og forlegger i Mangschou Forlag, en av Norges mest anerkjente utgivere av bøker for barn og ungdom.

Helge Midttun

 • Helge Midttun (f. 1955) har utstrakt erfaring både fra styrearbeid og operasjonell ledelse. Av særlig verdi for Rieber & Søn er hans kunnskap innen sjømat, næringsmidler og den marine sektoren. Midttun har vært konsernsjef i Aker BioMarine, Fjord Seafood og Det Norske Veritas. Han sitter i styret i havbruksgruppen Cermaq og flere andre selskaper. Helge Midttun er siviløkonom fra NHH.

Leif Teksum

 • Leif Teksum (f. 1952) er en av Norges mest erfarne ledere. Til styret i Rieber & Søn har med seg bred strategisk og operasjonell erfaring og ekspertise, bygget ikke minst gjennom ledende stillinger i finanssektoren. Han var en del av konsernledelsen i DNB mellom 1991-2013, med ansvar blant annet for store bedriftskunder og all internasjonal virksomhet. Teksum er utdannet siviløkonom ved NHH.

Katrine Trovik

 • Katrine arbeider som uavhengig styremedlem med kjernekompetanse innen forretningsutvikling, forretningsjus, virksomhetsstyring og ledelse. Hun har bred styreerfaring, og 10 års praksis som forretningsadvokat og partner i to av Norges største advokatfirma. Tidligere satt hun over 10 år i toppledergruppen til DNB Bedriftsmarked. Katrine er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og jurist fra Universitetet i Bergen.