Bærekraft

Bærekraft og langsiktighet går hånd i hånd, og det har alltid vært viktig for Rieber & Søn å bidra positivt til samfunnet rundt seg. Hensyn til mennesker og miljø er en like grunnleggende og naturlig del av selskapets virksomhet som evnen til omstilling og utvikling.

Vi er stolte av hvordan disse egenskapene har vært forvaltet gjennom de siste 184 årene, og ydmyke for viktigheten av å bygge videre på dem. Nettopp bærekraft er derfor noe som vektlegges også når vi sammen med porteføljeselskapene skal finne veien inn i fremtiden.

Til det beste for ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be virksomheter som omfattes av åpenhetsloven om informasjon om hvordan de håndterer konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som følger av sin drift. Rieber & Søn AS er omfattet av loven. Redegjørelsen til Rieber & Søn ligger her.

Vil du vite mer om Åpenhetsloven?

Her kan du lese selve loven og Forbrukertilsynet sin veiledning.

Annet

Dersom du har andre spørsmål relatert til dette kan du kontakte oss på innsyn@rieberson.no. Henvendelser besvares innen 3 uker.