News

Knowit kjøper Creuna og blir Nordens største digitalbyrå

Knowit kjøper Creuna og blir Nordens største digitalbyrå 500 333 Rieber & Søn


Knowit kjøper Creuna og blir Nordens største digitalbyrå

Knowit Experience kjøper Creuna og styrker med det posisjonen i det nordiske markedet. Selskapenes tilbud i markedet supplerer hverandre godt, innen både digital strategi, datadrevet salg og markedskommunikasjon. Oppkjøpet betyr at Knowit Experience vokser til rundt 900 ansatte og antallet ansatte i konsernet øker til rundt 2600.

Etterspørselen etter digitale tjenester er raskt økende i både privat og offentlig sektor, som et resultat av endret kundeatferd i samfunnet. Dette har blitt ytterligere forsterket av Covid-19. Knowit er allerede godt posisjonert, med bred kompetanse innen systemutvikling og digital transformasjon. Gjennom oppkjøpet av Creuna, med sin sterke posisjon innen design og tech, vil tilbudet til markedet bli enda mer konkurransedyktig.

Fusjonen og integrasjonen av Creunas virksomhet med Knowit Experience vil gi betydelige synergier på kostnadssiden, kombinert med nye forretningsmuligheter, og er ventet å gi positiv lønnsomhetsutvikling. Knowit forventer at oppkjøpet vil ha en positiv innvirkning på resultatene allerede fra 2021.

Med Creunas lokale kontorer, vil Knowit styrke sin tilstedeværelse og konkurransekraft i alle de nordiske landene. Oppkjøpet vil bety en betydelig økt markedsandel, i tillegg til å bidra til en ytterligere konsolidering av markedet.

– Vi ser at utviklingen til digitale forretningsmodeller øker takten ute hos våre kunder. Med Creuna på laget, blir vårt tilbud innen digital transformasjon det sterkeste i det nordiske markedet. Vi gleder oss til å ta imot våre nye kolleger fra Creuna, sier Per Wallentin, konsernsjef i Knowit.

– Vår ambisjon er å være det ledende byrået innen datadrevne kundeopplevelser i Norden. Med kompetansen og lidenskapen Creuna har for å utvikle sterke merkevarer og brukeropplevelser, styrker vi vår posisjon ytterligere. Samtidig blir vi en enda mer attraktiv arbeidsgiver med spennende utviklingsmuligheter for våre ansatte, sier Fredrik Ekerhovd, konserndirektør og leder for Knowit Experience.

– Sammenslåingen av Knowit og Creuna er en spennende satsning som vil gi våre ansatte helt nye karrieremuligheter. Vi deler sentrale verdier og lidenskapen for å hjelpe kundene våre å bygge sterke merkevarer, sier Torstein Harildstad, konsernsjef i Creuna.

De to organisasjonene vil bli samlet under merkevaren Knowit Experience.

Knowit Experience er et forretningsområde innen Knowit med rundt 600 spesialister innen teknologi, design og kommunikasjon – og med kunder innen en rekke sektorer, blant annet innenfor offentlig sektor, varehandel og helse.

Creuna er et nordisk digitalbyrå med rundt 300 ansatte i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Avans + Soma Solutions = Avans Soma

Avans + Soma Solutions = Avans Soma 430 242 Rieber & Søn


To norske leverandører av fagsystem med elektronisk pasientjournal er fusjonert.

Rieber og Søn gikk i 2017 inn på eiersiden i Avans, som er en softwareleverandør innen helse- rehabiliterings- og attføringsmarkedet. Nå har Avans slått seg sammen med Soma Solutions etter å ha vært konkurrenter, delvis mot samme marked, i over 15 år.

De to selskapene samles under det nye navnet Avans Soma, med Rieber & Søn som hovedaksjonær.

Avans Soma sitt hovedfokus vil være utvikling av effektive og fremtidsrettede løsninger som skal gi kundene et godt og intuitivt arbeidsverktøy og som skal bidra til å gi brukerne/pasientene bedre tjenester. Samtidig må dette gjøres i takt med den offentlige utviklingsretningen.

Ved å slå sammen de to selskapene, vil vi kunne stå bedre rustet til å møte morgendagens krav i et spennende marked.

Rieber & Søn har gått sammen med Fjordkraft om en ny teknologisatsning.

Rieber & Søn har gått sammen med Fjordkraft om en ny teknologisatsning. 400 400 Rieber & Søn

Metzum er navnet på det nye selskapet som leverer fremtidsrettet programvare til strømleverandører og nettselskaper. Rieber & Søn  og Fjordkraft deler eierskapet med 40 % hver. De ansatte eier 20 %.

 

Artikkel i BT:

https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/WbBVJQ/Rieber-starter-teknologihub-i-Kalfaret

AS Atlantis Vest har skiftet navn til Rieber & Søn AS

AS Atlantis Vest har skiftet navn til Rieber & Søn AS 400 400 Rieber & Søn

AS Atlantis Vest har skiftet navn til Rieber & Søn AS

Selskapet har nå tatt tilbake sitt tidligere navn, Rieber & Søn AS

Atlantis Vest investerer i programvareselskapet Avans

Atlantis Vest investerer i programvareselskapet Avans 500 333 Rieber & Søn


Atlantis Vest investerer i programvareselskapet Avans

Atlantis Vest investerer i programvareselskapet Avans og blir ny hovedaksjonær i selskapet. Som en del av avtalen tilføres Avans kapital til videre satsning og vekst. Gründer og tidligere hovedaksjonær, Magnar Høyvik blir med videre som leder av selskapet og aksjonær.

Avans har gjennom de siste 12 årene bygget seg opp til å bli en ledende nasjonal softwareleverandør i utvalgte nisjer i helse-, rehabilitering og attføringsmarkedet, og det er denne utviklingen Atlantis Vest nå ønsker å være en del av. Avans sine løsninger effektiviserer pasient- og brukerhåndtering hos sine kunder, og understøtter de stadig skjerpende kravene til effektivitet, sporbarhet og personalsikkerhet som hele sektoren står overfor. Selskapet har hovedkontor i Dale i Sunnfjord og avdelingskontor i Bergen. Atlantis Vest har fulgt Helse-IT-sektoren tett de siste årene, men har sett få andre selskaper som har en like interessant posisjon både teknologisk og funksjonelt til å bli en vesentlig spiller i dette markedet. 

Gründeren av Avans ser også positiv på fremtiden, og ser frem til å få en solid aktør i ryggen i den videre satsingen; «Vi har vært tro mot vårt konsept i en årrekke, samtidig som vi har vært lydhøre for våre kunders behov og ønsker, dette ser vi nå begynner å bære frukter med svært god kundeinngang spesielt mot attføringsmarkedet. Vi er nå klare til å gå bredere ut i markedet med våre produkter. I en slik sammenheng er det av stor verdi å få med seg Atlantis Vest på eiersiden, som vil stille med både kapital, ressurser og nettverk for å være med på å løfte Avans videre», uttaler Magnar Høyvik, CEO og gründer av Avans.

Fortsatt fokus på rehabiliteringsinstitusjoner, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter
Avans vil fortsette å fokusere på sine eksisterende markedsnisjer inn mot rehabiliteringsinstitusjoner, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter, men åpner samtidig for at man over tid vil se på flere nisjer innenfor helse, rehabilitering, rusomsorg, attføring og velferd. Avans sitt hovedfokus er på digitalisering og sikker behandling av strukturerte person- og helseopplysninger. «Alle aktører som har en eller annen form for bruker eller pasientflyt, og har behov for å kunne adressere problemstillinger rundt sporbarhet, tilgangsstyring, og lagring av informasjon knyttet til disse brukerne eller pasientene, er i prinsippet potensielle kunder av Avans på et eller annet tidspunkt. Samtidig jobber vi også med enklere løsninger for kommunikasjon mellom brukere/pasient og helseinstitusjoner, som gjør at man vil kunne kommunisere langt mer effektivt enn i dag, og hvor man unngår at samme informasjon må gis og behandles gjentatte ganger» sier Høyvik.

Investeringsrasjonale
«Vi ser de store utfordringene helsesektoren står overfor med eldrebølge, færre «varme hender», økte krav til sporbarhet og personvern, samtidig som vi ser hvordan teknologi kan være med på å endre måter vi tenker og jobber på, slik at man både kan yte bedre tjenester og arbeide mer effektivt. I dette «spennet» ønsker Atlantis Vest som en langsiktig familieeid investor å spille en rolle, og vi mener at Avans er en god plattform å gjøre det ut i fra», sier Trond Valvik, Investeringsdirektør i Atlantis Vest.

Levering av kjemikalieskipet Summer Ploeg

Levering av kjemikalieskipet Summer Ploeg 500 333 Rieber & Søn

Levering av kjemikalieskipet Summer Ploeg

4. April 2017 tok Inventor Chemical Tankers levering av sitt syvende nybygg, Summer Ploeg.

Summer Ploeg er det syvende skipet i rekken av et nybyggingsprogram på totalt syv 19.900 dwt stainless steel eco kjemikalieskip som er bygget ved Fukuoka Shipbuilding Co Ltd. i Japan. I likhet med søsterskipene, Sun Ploeg, Sky Ploeg, Sea Ploeg, Star Ploeg, Snow Ploeg og Spring Ploeg vil Summer Ploeg inngå i Hansa Tankers sin kjemikalieskip pool.

Les mer om Hansa Tankers her: http://www.hansa-tankers.com/

Atlantis Vest har investert i Eiendomskreditt

Atlantis Vest har investert i Eiendomskreditt 500 333 Rieber & Søn

Atlantis Vest har investert i Eiendomskreditt

Atlantis Vest har gjennom aksjekjøp og utøvelse av tegningsretter ervervet til sammen 22,7 % av Eiendomskreditt AS.

Atlantis Vest har gjennom aksjekjøp og utøvelse av tegningsretter ervervet til sammen 22,7 % av Eiendomskreditt AS. Samlet transaksjonsverdi er 109,6 million kroner.

Eiendomskreditt er et frittstående kredittforetak som tilbyr lån til næringseiendom, fellesgjeld til borettslag og lån til selveiende bolig. Utlån finansieres hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Eiendomskreditt AS ble etablert i 1997 og eies i dag av Atlantis Vest, Meteva AS, samt 80 sparebanker fra hele landet fordelt på alle samarbeidsgrupperinger.

Eiendomskreditt har en forvaltningskapital på nær 4,7 milliarder kroner.

Levering av kjemikalieskipet Spring Ploeg

Levering av kjemikalieskipet Spring Ploeg 500 333 Rieber & Søn

Levering av kjemikalieskipet Spring Ploeg

12. Januar 2017 tok Inventor Chemical Tankers levering av sitt sjette nybygg, Spring Ploeg.

Spring Ploeg er det sjette skipet i rekken av et nybyggingsprogram på totalt syv 19.900 dwt stainless steel eco kjemikalieskip som er bygget ved Fukuoka Shipbuilding Co Ltd. i Japan. I likhet med søsterskipene, Sun Ploeg, Sky Ploeg, Sea Ploeg, Star Ploeg og Snow Ploeg vil Spring Ploeg inngå i Hansa Tankers sin kjemikalieskip pool.

Det syvende skipet vil bli levert 30.03.2017.

Les mer om Hansa Tankers her: http://www.hansa-tankers.com/

Atlantis Vest har ansatt Jørund Indrehus fra 17.10.2016

Atlantis Vest har ansatt Jørund Indrehus fra 17.10.2016 500 333 Rieber & Søn

Atlantis Vest har ansatt Jørund Indrehus fra 17.10.2016

Atlantis Vest har ansatt Jørund Indrehus fra 17.10.2016 til forretningsområdet direkte investeringer.

Jørund har de siste 9 år vært partner i EY og en del av ledergruppen i Bergen. Han har til sammen 16 års erfaring fra EY som rådgiver og revisor innen ulike bransjer nasjonalt og internasjonalt. Hans hovedfokus har vært større virksomheter både innen børs, offentlig virksomhet samt familieeide bedrifter.

Jørund er utdannet Siviløkonom fra Norges handelshøyskole (NHH) med master i regnskap og revisjon (MRR) og Statsautorisert revisor. Han har gjennomført AFF yngre ledere (Solstrandprogrammet).

I Atlantis Vest skal Jørund være ressursperson innenfor regnskap og skatt. I investeringsteamet skal han støtte opp om økonomi- og rapporteringsstrukturer og endringsprosesser i eksisterende porteføljeselskaper. Han vil også lede vårt transaksjonsstøtteteam i forbindelse med kjøp og salg av selskaper.

Vi ser fram til å jobbe med Jørund.

Levering av kjemikalieskipet Snow Ploeg

Levering av kjemikalieskipet Snow Ploeg 500 332 Rieber & Søn

Levering av kjemikalieskipet Snow Ploeg

12. oktober 2016 tok Inventor Chemical Tankers levering av sitt femte nybygg, Snow Ploeg.

Snow Ploeg er det femte skipet i rekken av et nybyggingsprogram på totalt syv 19.900 dwt stainless steel eco kjemikalieskip som er bygget ved Fukuoka Shipbuilding Co Ltd. i Japan. I likhet med søsterskipene, Sun Ploeg, Sky Ploeg, Sea Ploeg og Star Ploeg vil Snow Ploeg inngå i Hansa Tankers sin kjemikalieskip pool.

Det sjette kjemikalieskipet leveres 12. januar 2017 og det syvende skipet vil bli levert 30. mars 2017.

Les mer om Hansa Tankers her: http://www.hansa-tankers.com/