Tieto kjøper Software Innovation fra Atlantis Vest og Meteva

Tieto kjøper Software Innovation fra Atlantis Vest og Meteva 1920 1080 Rieber & Søn

Tieto kjøper Software Innovation fra Atlantis Vest og Meteva

Tieto har inngått og gjennomført en avtale med Atlantis Vest og Meteva om kjøp av Software Innovation, et ledende programvare-selskap innen Enterprise Content Management (ECM) i Norden.

Software Innovation er en anerkjent markedsleder i Norden innenfor enterprise content management, både til offentlig og privat sektor. Selskapet har vunnet markedsandeler og hatt solid lønnsomhet de senere årene. Software Innovation har omlag 350 ansatte og i 2014 oppnådde selskapet en omsetning på omlag NOK 364 millioner (EUR 41 millioner) og en driftsmargin (EBIT) på 12,5%. Omlag 75% av selskapets nåværende omsetning er i Norge, mens det resterende hovedsakelig er i Sverige og Danmark. Offentlig sektor utgjør rundt 70% av omsetningen, og øvrig omsetning er fra store og mellomstore kunder i privat sektor.

«Oppkjøpet av Software Innovation er viktig for Tieto og vil øke våre muligheter til raskere å kunne tilby våre kunder i Norden digitale tjenester som skal bidra til økt vekst. Vi styrker vår posisjon, spesielt innen offentlig sektor, som en ledende rådgiver i skjæringspunktet mellom forretningsprosesser og ny teknologi. Vi ønsker våre nye kollegaer i Software Innovation varmt velkommen til Tieto, og sammen skal vi fortsette den spennende reisen med Tietos fokus på nytenkning, innovasjon og vekst.» sier Kimmo Alkio, President and CEO, Tieto.

«Vår opprinnelige plan med eierskapet i Software Innovation var å være en langsiktig eier og realisere strategien som var lagt ut 2017. Vi har imidlertid valgt å akseptere tilbudet fra Tieto, både fordi vi anser det som finansielt godt, og fordi vi har stor tro på at Tieto er en god og riktig industriell eier for Software Innovation. Tietos posisjon i markedet vil kunne muliggjøre en betydelig vekst for Software Innovation i trå med selskapets eksisterende strategier og planer.  Vi gleder oss til å se hva Tieto og Software Innovation sammen kan utrette fremover», sier Investeringsdirektør i Atlantis Vest og avtroppende styreleder i Software Innovation; Trond Valvik.

 «Dette er en veldig spennende mulighet for Software Innovation og jeg er overbevist om at vi vil kunne tilby våre kunder økt verdi gjennom et bredere utvalg av digitaliseringsløsninger. Både eksisterende og nye kunder vil kunne nyte godt av Tietos globale leveransemodell og alle våre nordiske kompetanseområder. Ved å bli en del av et større selskap er jeg sikker på at både kunder og medarbeidere har mye å se frem til», sier Torstein Harildstad, CEO i Software Innovation. Harildstad vil være ansvarlig for Software Innovation i Tieto.

Om Software Innovation
Software Innovation hjelper virksomheter med å håndtere, dele og bruke informasjon slik at den blir til deres mest verdifulle ressurs. Vi  har 30 års ekspertise og erfaring i å utvikle moderne, brukervennlige IT-løsninger som forbedrer og effektivisere dokumenthåndtering, saksbehandling og teknisk dokumentkontroll.  Software Innovation anerkjennes som en ledende, internasjonal aktør av selskaper som Gartner og Microsoft, og våre løsninger brukes av mer enn 700 organsasjoner og 200 000 brukere. Software Innovation har 350 ansatte med kontorer i København, Stokholm og Bangalore med hovedkontor i Oslo.

Om Tieto
Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på. Basert på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i mer enn 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no