Direkte investeringer

Vår nåværende portefølje av dirkete investeringer omfatter følgende selskaper

«Direkte investeringer utgjør vårt viktigste aktivitetsområde, med fokus rettet mot langsiktig aktivt eierskap» – Fritz Rieber, adm direktør

Eiendomskreditt

 • Eiendomskreditt er et frittstående kredittforetak som tilbyr lån til næringseiendom og fellesgjeld til borettslag.

  Bransje: Bank og finans
  Administrerende direktør: Eirik Maurstad
  Rieber & Søn styremedlemmer: Brede Selseng
  Hjemmeside: www.eiendomskreditt.no

GSGroup

 • GSGroup er en ledende nordisk leverandør av flåtestyring, posisjonering av mobile objekter, samt field service-registrering for personell.

  Bransje: Posisjoneringsteknologi
  Konsernsjef: Espen Ranvik
  Rieber & Søn styremedlemmer: Fritz Rieber (leder)
  Hjemmeside: www.gsgroup.no

Fonn Group

 • Fonn Group er et konsern som gjennom ulike selskaper tilbyr et bredt utvalg av produkter, software og tjenester til bruk i medieproduksjon både i Skandinavia og globalt.

  Bransje: Mediateknologi
  Konsernsjef: Haavard Myklebust
  Rieber & Søn styremedlemmer: Trond Valvik
  Hjemmeside: fonngroup.com

TCO

 • TCO er et norsk selskap som leverer «nedihullsteknologi» til oljebransjen. Virksomheten er spesialisert mot design, produksjon og installasjon av glassbarriereplugger, systemer for kjemisk injeksjon og utstyr og tjenester for «Tubing Conveyed Perforating» (TCP).

  Bransje: Oljeteknologi
  Konsernsjef: Robert Jay Abercrombie 
  Rieber & Søn styremedlemmer: Øystein Elgan (leder) og Jørund  Haga Indrehus
  Hjemmeside: www.tcogroup.com

Watercircles

 • WaterCircles er et forsikringsselskap med merkevarene Winterbergh og WaterCircles. Selskapet baserer seg på skadeforsikring til utvalgte grupper.

  Bransje: Forsikring
  Konsernsjef: Gaute Herdlevær
  Hjemmeside: www.watercircles.no

Metzum

 • Metzum er et teknologiselskap med hovedkontor i Bergen. Selskapet leverer fremtidsrettet programvare til strømleverandører, nettselskaper og andre kundegrupper med behov for effektive løsninger for avregning og fakturering.

  Bransje: Teknologi for kraftbransjen
  Konsernsjef: Johnny Ivar Haugsbakk
  Rieber & Søn styremedlemmer: Trond Valvik
  Hjemmeside: www.metzum.no

Dyrket

 • Dyrket er et norsk softwareselskap som leverer logistikk- og ruteoptimaliseringsløsninger for å gjøre veien fra åkeren til bordet så effektiv og skånsom som mulig.

  Bransje: Netthandel
  Konsernsjef: Eilev Haukaas
  Rieber & Søn styremedlemmer: Fritz Rieber og Ingvild Stautland (vara)
  Hjemmeside: Dyrket.no

Verdipapirer

Verdipapirområdet er en betydelig del av Rieber & Søn sin virksomhet.

Disse investeringsaktivitetene omfatter tema- og case-baserte plasseringer i Norge og en større norsk obligasjonsportefølje forvaltet av Borea Asset Management. Selskapet gjør også mer globalt fokuserte investeringer i utenlandske aksjer og obligasjoner gjennom mandater hos utvalgte eksterne forvaltere.

Endelige investeringsbeslutninger for verdipapirtransaksjonene ligger imidlertid hos et dedikert team hos Rieber & Søn som overser at allokeringen oppnår en veldiversifisert og hensiktsmessig sammensetning.

Shipping

Rieber & Søn er engasjert i flere deler av shippingsektoren. Selskapet er skipseier gjennom datterselskap, og har via disse eierskap i kjemikalieskip.

I tillegg er shipping representert i Rieber & Søn gjennom at selskapet er deleier av pool-managementet Hansa Tankers, som hadde sitt utspring i Bergen i 2010.

Hansa Tankers

Pool-managementet Hansa Tankers står for en av shipping-investeringene til Rieber & Søn, og opererer en moderne flåte kjemikalietankere med tanker i rustfritt stål. Siden sin oppstart i 2010 har poolen økt fra 3 til nærmere 50 skip, og skipene har en gjennomsnittsalder på 6 år.

Totalt er flåtens kapasitet på 1.270.339 DWT, og operasjonen dekker frakt av alle typer kjemikalier i bulk verden over. Skipene kan frakte alle typer av IMO II/III flytende kjemikalier.

Hjemmeside: https://www.hansa-tankers.com