Et begivenhetsrikt år for TCO

Et begivenhetsrikt år for TCO 1280 720 Rieber & Søn

Et begivenhetsrikt år for TCO

Med Halle Aslaksen som ny CEO, fortsetter TCO å levere gode resultater i en bransje preget av mørke skyer. Atlantis Vest har benyttet sommeren 2015 til å kjøpe seg ytterligere opp i selskapet.

I løpet av våren/sommeren 2015 har TCO styrket organisasjonen. Selskapet har blant annet sikret seg Halle Aslaksen, fra ALTUS Intervention. Halle tiltrådte 22. mai stillingen som CEO og tok umiddelbart fatt i de utfordringer og muligheter som ligger i selskapet og industrien forøvrig. Atlantis Vest er godt fornøyd med nyansettelsen. Halle er en solid tilførsel som vil bidra til at TCO fortsetter den gode veksten både nasjonalt og internasjonalt.

Atlantis Vest har i løpet av sommeren 2015 rettet et tilbud til minoritetsaksjonærene i selskapet, tilsvarende NOK 175,- per aksje. Flere av aksjonærene valgte å benytte seg av tilbudet, og Atlantis Vest eier med det totalt omlag 80 % av selskapet og kontrollerer sammen med Kalfaret AS i overkant av 90 %.

I 2012, gikk TCO rettens vei for at Vosstech AS, Bjørgum Mekaniske AS og Stig Ove Bjørgum skulle stoppe å markedsføre og selge glasspluggproduktene «VT C Plug» og «VT MC Plug». Vosstech hadde tidligere vært partner og underleverandør til TCO med full innsikt i TCO sin glassplugg teknologi. I september 2015, etter tre år i rettsvesenet, fikk TCO medhold i Lagmannsretten. Grunnet brudd på TCO sine patentrettigheter vil Vosstech vil ikke kunne produsere, markedsføre, selge eller levere deres VT-C og VT-MC barriereplugger i fire år.