Mediability

Mediability 500 333 Rieber & Søn

Mediability

Mediability blir navnet på det nye konsernet som samler tre av Skandinavias fremste leverandører av medieproduksjonsløsninger.

Det ble i april kjent at Video4, AVIT-Systems og Mediateket skulle forenes under felles eierskap med Atlantis Vest som ny majoritetseier. Alle de tre selskapene har i mange år hver for seg levert utstyr, løsninger og tjenester til medieproduksjonsmarkedet i Skandinavia, men ønsket om å møte kundenes etterspørsel etter økt bredde i tjenestespekter og større prosjekter har gjort at de har funnet sammen.

Rendyrker selskapene
Det er nå klart at det nye konsernet skal hete Mediability og skal i en overgangsperiode ledes av Trond Valvik, investeringsdirektør i Atlantis Vest. Video4 og AVIT-Systems aktiviteter i de respektive skandinaviske land slås sammen og danner grunnlaget for henholdsvis Mediability Norway, Mediability Sweden og Mediability Denmark. Mediateket, som vil bestå som en separat enhet i konsernet, bytter navn til Mediateket Consulting.

– Navnevalgene signaliserer en tydelig spesialisering av selskapene i konsernet. Mens de virksomhetene som skal bære Mediability-navnet skal fokusere på produkter, utstyr og systemleveranser, blir Mediateket Consulting nå et rendyrket selvstendig konsulentselskap, sier Valvik.

Naturlig utvikling for Mediateket
Mediatekets CEO, Gro Setereng, skal også lede Mediateket Consulting og hun vil samtidig gå inn i konsernledelsen til Mediability. Medgründer Jørgen Scheel fortsetter samtidig som teknologidirektør.

– Dette har vært en helt naturlig utvikling for oss som selskap. De siste årene har vi rendyrket rådgivningsvirksomheten og hatt ett større fokus på vår rolle som tjenesteleverandør. Nå kan vi rendyrke dette fullt ut, samtidig som vi som en del av et konsern vil kunne tilby en betydelig større bredde av tjenester til nye og eksisterende kunder, sier Gro Setereng.

Samlet hadde selskapene i Mediability-konsernet i 2015 en omsetning i underkant av 300 millioner kroner og drøyt 70 ansatte. Setereng mener dette åpner for å bli en enda bedre partner for kunder som ser etter tjenesteleverandører med tyngde og stabilitet.

Tilstedeværelse i alle de skandinaviske landene
Mediateket Consulting skal fortsatt ha kontor i Sandvika utenfor Oslo, mens søsterbedriften Mediability Norway vil ha kontorer og tilstedeværelse i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Mediability Sweden vil ha kontorer i Stockholm, mens Mediability Denmark vil ha kontorer i København og Aalborg.