Atlantis Vest investerer i Flexleie og entrer utleiebransjen

Atlantis Vest investerer i Flexleie og entrer utleiebransjen 1280 720 Rieber & Søn

Atlantis Vest investerer i Flexleie og entrer utleiebransjen

Rieber-familiens investeringsselskap, Atlantis Vest, har i dag ervervet en majoritetsandel av utleieselskapet Flexleie AS gjennom holdingselskapet Equip Group AS. Tidligere hovedaksjonær og gründer Ove Lunde blir med videre og vil eie 49% av Equip Group. Flexleie er et veldrevet utleieselskap i vekst, med kontorer i Bergen, Stavanger, Stord og Lillestrøm.

Flexleie har siden etableringen i Bergen i 2002 hatt en sunn utvikling og god organisk vekst. Selskapet er en betydelig aktør innen utleie av lifter, personløftere og maskiner til bygg, anlegg, industri og samferdsel, med utstyr i drift over store deler av Norge. Flexleie har en moderne utstyrspark og er rigget for videre vekst. I 2014 oppnådde selskapet en omsetning på NOK 92 millioner, som tilsvarer en vekst på 35 % fra 2013.

De senere årene har Flexleie hatt et nært samarbeid med liftprodusenter i utvikling av spesialmaskiner rettet mot samferdselsmarkedet. I kjølvannet av dette etablerte man Perfect Lift Sales i 2014 som har agentur for salg av nevnte spesialmaskiner i Norge og resten av Europa. Perfect Lift Sales vil også inngå i Equip Group konsernet.

«Vi ser på kjøpet av Flexleie som en første inntreden for Atlantis Vest i en spennende bransje. Vi håper og tror at vi kan bidra i den utviklingen og vekstreisen som Ove Lunde og hans nøkkelmedarbeidere allerede har påbegynt. Som eiere ønsker vi å fremstå som aktive, langsiktige industribyggere, og vi ser frem til et godt og nært samarbeid med øvrige aksjonærer og nøkkelpersoner.» sier Trond Valvik, Investeringsdirektør i Atlantis Vest og påtroppende styreformann i Equip Group AS.

«Gjennom å få en solid, langsiktig eier med på laget håper vi at vi skal kunne fortsette utviklingen av selskapet gjennom både organisk og uorganisk vekst, og således bli en enda viktigere aktør i det Norske og Skandinaviske utleiemarkedet. Vi har hatt samtaler med Atlantis Vest siden nyttårsskiftet og har store forhåpninger til samarbeidet fremover.» sier Ove Lunde som er gründer av Flexleie og nå konsernsjef i Equip Group.

For ytterligere informasjon kontakt:
Ove Lunde – Konsernsjef Equip Group / Flexleie – mob +47 48 00 11 03
Trond Valvik – Investeringsdirektør Atlantis Vest – mob +47 99 23 28 15