Avans + Soma Solutions = Avans Soma

Avans + Soma Solutions = Avans Soma 430 242 Rieber & Søn


To norske leverandører av fagsystem med elektronisk pasientjournal er fusjonert.

Rieber og Søn gikk i 2017 inn på eiersiden i Avans, som er en softwareleverandør innen helse- rehabiliterings- og attføringsmarkedet. Nå har Avans slått seg sammen med Soma Solutions etter å ha vært konkurrenter, delvis mot samme marked, i over 15 år.

De to selskapene samles under det nye navnet Avans Soma, med Rieber & Søn som hovedaksjonær.

Avans Soma sitt hovedfokus vil være utvikling av effektive og fremtidsrettede løsninger som skal gi kundene et godt og intuitivt arbeidsverktøy og som skal bidra til å gi brukerne/pasientene bedre tjenester. Samtidig må dette gjøres i takt med den offentlige utviklingsretningen.

Ved å slå sammen de to selskapene, vil vi kunne stå bedre rustet til å møte morgendagens krav i et spennende marked.