Atlantis Vest har investert i Eiendomskreditt

Atlantis Vest har investert i Eiendomskreditt 500 333 Rieber & Søn

Atlantis Vest har investert i Eiendomskreditt

Atlantis Vest har gjennom aksjekjøp og utøvelse av tegningsretter ervervet til sammen 22,7 % av Eiendomskreditt AS.

Atlantis Vest har gjennom aksjekjøp og utøvelse av tegningsretter ervervet til sammen 22,7 % av Eiendomskreditt AS. Samlet transaksjonsverdi er 109,6 million kroner.

Eiendomskreditt er et frittstående kredittforetak som tilbyr lån til næringseiendom, fellesgjeld til borettslag og lån til selveiende bolig. Utlån finansieres hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Eiendomskreditt AS ble etablert i 1997 og eies i dag av Atlantis Vest, Meteva AS, samt 80 sparebanker fra hele landet fordelt på alle samarbeidsgrupperinger.

Eiendomskreditt har en forvaltningskapital på nær 4,7 milliarder kroner.