Posts By :

Kristian Krbacevic

Levering av kjemikalieskipet Summer Ploeg

Levering av kjemikalieskipet Summer Ploeg 500 333 Rieber & Søn

Levering av kjemikalieskipet Summer Ploeg

4. April 2017 tok Inventor Chemical Tankers levering av sitt syvende nybygg, Summer Ploeg.

Summer Ploeg er det syvende skipet i rekken av et nybyggingsprogram på totalt syv 19.900 dwt stainless steel eco kjemikalieskip som er bygget ved Fukuoka Shipbuilding Co Ltd. i Japan. I likhet med søsterskipene, Sun Ploeg, Sky Ploeg, Sea Ploeg, Star Ploeg, Snow Ploeg og Spring Ploeg vil Summer Ploeg inngå i Hansa Tankers sin kjemikalieskip pool.

Les mer om Hansa Tankers her: http://www.hansa-tankers.com/

Atlantis Vest har investert i Eiendomskreditt

Atlantis Vest har investert i Eiendomskreditt 500 333 Rieber & Søn

Atlantis Vest har investert i Eiendomskreditt

Atlantis Vest har gjennom aksjekjøp og utøvelse av tegningsretter ervervet til sammen 22,7 % av Eiendomskreditt AS.

Atlantis Vest har gjennom aksjekjøp og utøvelse av tegningsretter ervervet til sammen 22,7 % av Eiendomskreditt AS. Samlet transaksjonsverdi er 109,6 million kroner.

Eiendomskreditt er et frittstående kredittforetak som tilbyr lån til næringseiendom, fellesgjeld til borettslag og lån til selveiende bolig. Utlån finansieres hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Eiendomskreditt AS ble etablert i 1997 og eies i dag av Atlantis Vest, Meteva AS, samt 80 sparebanker fra hele landet fordelt på alle samarbeidsgrupperinger.

Eiendomskreditt har en forvaltningskapital på nær 4,7 milliarder kroner.

Levering av kjemikalieskipet Spring Ploeg

Levering av kjemikalieskipet Spring Ploeg 500 333 Rieber & Søn

Levering av kjemikalieskipet Spring Ploeg

12. Januar 2017 tok Inventor Chemical Tankers levering av sitt sjette nybygg, Spring Ploeg.

Spring Ploeg er det sjette skipet i rekken av et nybyggingsprogram på totalt syv 19.900 dwt stainless steel eco kjemikalieskip som er bygget ved Fukuoka Shipbuilding Co Ltd. i Japan. I likhet med søsterskipene, Sun Ploeg, Sky Ploeg, Sea Ploeg, Star Ploeg og Snow Ploeg vil Spring Ploeg inngå i Hansa Tankers sin kjemikalieskip pool.

Det syvende skipet vil bli levert 30.03.2017.

Les mer om Hansa Tankers her: http://www.hansa-tankers.com/

Atlantis Vest har ansatt Jørund Indrehus fra 17.10.2016

Atlantis Vest har ansatt Jørund Indrehus fra 17.10.2016 500 333 Rieber & Søn

Atlantis Vest har ansatt Jørund Indrehus fra 17.10.2016

Atlantis Vest har ansatt Jørund Indrehus fra 17.10.2016 til forretningsområdet direkte investeringer.

Jørund har de siste 9 år vært partner i EY og en del av ledergruppen i Bergen. Han har til sammen 16 års erfaring fra EY som rådgiver og revisor innen ulike bransjer nasjonalt og internasjonalt. Hans hovedfokus har vært større virksomheter både innen børs, offentlig virksomhet samt familieeide bedrifter.

Jørund er utdannet Siviløkonom fra Norges handelshøyskole (NHH) med master i regnskap og revisjon (MRR) og Statsautorisert revisor. Han har gjennomført AFF yngre ledere (Solstrandprogrammet).

I Atlantis Vest skal Jørund være ressursperson innenfor regnskap og skatt. I investeringsteamet skal han støtte opp om økonomi- og rapporteringsstrukturer og endringsprosesser i eksisterende porteføljeselskaper. Han vil også lede vårt transaksjonsstøtteteam i forbindelse med kjøp og salg av selskaper.

Vi ser fram til å jobbe med Jørund.

Levering av kjemikalieskipet Snow Ploeg

Levering av kjemikalieskipet Snow Ploeg 500 332 Rieber & Søn

Levering av kjemikalieskipet Snow Ploeg

12. oktober 2016 tok Inventor Chemical Tankers levering av sitt femte nybygg, Snow Ploeg.

Snow Ploeg er det femte skipet i rekken av et nybyggingsprogram på totalt syv 19.900 dwt stainless steel eco kjemikalieskip som er bygget ved Fukuoka Shipbuilding Co Ltd. i Japan. I likhet med søsterskipene, Sun Ploeg, Sky Ploeg, Sea Ploeg og Star Ploeg vil Snow Ploeg inngå i Hansa Tankers sin kjemikalieskip pool.

Det sjette kjemikalieskipet leveres 12. januar 2017 og det syvende skipet vil bli levert 30. mars 2017.

Les mer om Hansa Tankers her: http://www.hansa-tankers.com/

Mediability

Mediability 500 333 Rieber & Søn

Mediability

Mediability blir navnet på det nye konsernet som samler tre av Skandinavias fremste leverandører av medieproduksjonsløsninger.

Det ble i april kjent at Video4, AVIT-Systems og Mediateket skulle forenes under felles eierskap med Atlantis Vest som ny majoritetseier. Alle de tre selskapene har i mange år hver for seg levert utstyr, løsninger og tjenester til medieproduksjonsmarkedet i Skandinavia, men ønsket om å møte kundenes etterspørsel etter økt bredde i tjenestespekter og større prosjekter har gjort at de har funnet sammen.

Rendyrker selskapene
Det er nå klart at det nye konsernet skal hete Mediability og skal i en overgangsperiode ledes av Trond Valvik, investeringsdirektør i Atlantis Vest. Video4 og AVIT-Systems aktiviteter i de respektive skandinaviske land slås sammen og danner grunnlaget for henholdsvis Mediability Norway, Mediability Sweden og Mediability Denmark. Mediateket, som vil bestå som en separat enhet i konsernet, bytter navn til Mediateket Consulting.

– Navnevalgene signaliserer en tydelig spesialisering av selskapene i konsernet. Mens de virksomhetene som skal bære Mediability-navnet skal fokusere på produkter, utstyr og systemleveranser, blir Mediateket Consulting nå et rendyrket selvstendig konsulentselskap, sier Valvik.

Naturlig utvikling for Mediateket
Mediatekets CEO, Gro Setereng, skal også lede Mediateket Consulting og hun vil samtidig gå inn i konsernledelsen til Mediability. Medgründer Jørgen Scheel fortsetter samtidig som teknologidirektør.

– Dette har vært en helt naturlig utvikling for oss som selskap. De siste årene har vi rendyrket rådgivningsvirksomheten og hatt ett større fokus på vår rolle som tjenesteleverandør. Nå kan vi rendyrke dette fullt ut, samtidig som vi som en del av et konsern vil kunne tilby en betydelig større bredde av tjenester til nye og eksisterende kunder, sier Gro Setereng.

Samlet hadde selskapene i Mediability-konsernet i 2015 en omsetning i underkant av 300 millioner kroner og drøyt 70 ansatte. Setereng mener dette åpner for å bli en enda bedre partner for kunder som ser etter tjenesteleverandører med tyngde og stabilitet.

Tilstedeværelse i alle de skandinaviske landene
Mediateket Consulting skal fortsatt ha kontor i Sandvika utenfor Oslo, mens søsterbedriften Mediability Norway vil ha kontorer og tilstedeværelse i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Mediability Sweden vil ha kontorer i Stockholm, mens Mediability Denmark vil ha kontorer i København og Aalborg.

Atlantis Vest investerer og samler Mediateket, Video 4 og AVIT-Systems i nytt og spennende konsern

Atlantis Vest investerer og samler Mediateket, Video 4 og AVIT-Systems i nytt og spennende konsern 500 285 Rieber & Søn

Atlantis Vest investerer og samler Mediateket, Video 4 og AVIT-Systems i nytt og spennende konsern

Atlantis Vest ønsker å bygge en stor, skandinavisk aktør som kan konkurrere på det internasjonale markedet og har kjøpt 100 prosent av aksjene i system- og tjenesteleverandøren Mediateket AS og i utstyrs- og løsningsleverandørene Video 4 AS og AVIT-Systems A/S.

Det nye konsernet vil tilby et bredt utvalg av medieløsninger og -tjenester til selskaper som driver med innholdsproduksjon og distribusjon, og vil ha hovedfokus på Skandinavia og Nord-Europa.

I 2015 hadde Mediateket AS, AVIT-Systems A/S og Video 4 AS en samlet omsetning på nesten 300 millioner og vil til sammen ha 71 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Dette åpner opp for å bli en viktig internasjonal aktør for kunder som ser etter tjenesteleverandører med tyngde og stabilitet.

I tillegg til oppkjøpene vil det nye konsernet bli oppkapitalisert med vekstkapital for videre utvikling. Dagens eiere av Mediateket vil også reinvestere store deler av salgssummen i det nye selskapet. Med denne satsingen ønsker Atlantis Vest å skape en tung skandinavisk leverandør som kan levere fremtidsrettede tjenester og løsninger på en internasjonal arena.

Gro Setereng og Jørgen Scheel fra Mediateket sammen med Trond Valvik fra Atlantis Vest.

Om Mediateket AS
Mediateket AS har i snart 16 år vært en av de fremste pådriverne for å gjøre moderne TV- og videoproduksjon mer effektiv. Mediateket jobber i dag for flere av de store kringkasterne, inkludert NRK, SBS Discovery, TV 2, Telenor og Canal Digital. I tillegg benytter et 20-talls produksjonsselskaper Mediatekets spesialutviklede tjenesteplattform MediaHUB.net. Omsetning i 2015 var kr 40 millioner. Mediateket har 13 ansatte hvorav flere har fartstid fra de største kringkasterne og produksjonsselskapene i Norge, samt erfaring innen prosjektledelse, bildeproduksjon, foto, lyd og redigering. Mediateket har kontor i Sandvika.

Om AVIT-Systems A/S
AVIT-Systems A/S leverer profesjonelt utstyr og nøkkelferdige løsninger for opptak, produksjon og kringkasting av lyd og bilde. De har levert utstyr og løsninger til alle de store medieaktørene i Skandinavia, med kunder som NRK, TV 2 Norge, SVT, DR, MTG, TV2 Danmark, NTB og Norges Skiforbund. Omsetning i 2015 var kr 145 millioner. De har 38 medarbeidere fordelt på hovedkontoret i København og lokalkontor i Aalborg, Danmark, Stavanger og Stockholm.

Om Video 4 AS
Video 4 AS er en ledende leverandør av produkter og tjenester for profesjonell videoproduksjon og kringkasting. De tilbyr konsultasjon, systemdesign, installasjon og support, og har kunder som Warner Bros. Television Production Studios, TV 2, Monster og NRK. Omsetning i 2015 var kr 113,5 millioner. De har 18 medarbeidere fordelt på hovedkontoret i Bergen og lokalkontor i Oslo, Trondheim, Stavanger, Hellerup i Danmark og Stockholm i Sverige.

Levering av kjemikalieskipet Star Ploeg

Levering av kjemikalieskipet Star Ploeg 500 333 Rieber & Søn

Levering av kjemikalieskipet Star Ploeg

30. mars 2016 tok Inventor Chemical Tankers levering av sitt fjerde nybygg, Star Ploeg.

Star Ploeg er det fjerde skipet i rekken av et nybyggingsprogram på totalt syv 19.900 dwt stainless steel eco kjemikalieskip som er bygget ved Fukuoka Shipbuilding Co Ltd. i Japan. I likhet med søsterskipene, Sun Ploeg, Sky Ploeg og Sea Ploeg, vil Star Ploeg inngå i Hansa Tankers sin kjemikalieskip pool.

Det femte kjemikalieskipet leveres medio September 2016.

Les mer om Hansa Tankers her: http://www.hansa-tankers.com/

Levering av kjemikalieskipet Sea Ploeg

Levering av kjemikalieskipet Sea Ploeg 500 333 Rieber & Søn

Levering av kjemikalieskipet Sea Ploeg

13. januar 2016 tok Inventor Chemical Tankers levering av sitt tredje nybygg, Sea Ploeg.

Sea Ploeg er det tredje skipet i rekken av et nybyggingsprogram på totalt syv 19.900 dwt stainless steel eco kjemikalieskip som er bygget ved Fukuoka Shipbuilding Co Ltd. i Japan. I likhet med søsterskipene, Sky Ploeg og Sun Ploeg, vil Sea Ploeg inngå i Hansa Tankers sin kjemikalieskip pool.

Det fjerde kjemikalieskipet, Star Plog, er døpt og leveres i mars 2016.

Les mer om Hansa Tankers her: http://www.hansa-tankers.com/

Levering av kjemikalieskipet Sky Ploeg

Levering av kjemikalieskipet Sky Ploeg 500 333 Rieber & Søn

Levering av kjemikalieskipet Sky Ploeg

Inventor Chemical Tankers tok 25. september levering av sitt andre nybygg, Sky Ploeg

Sky Ploeg er andre skip i rekken av et nybyggingsprogram på totalt syv 19’900 dwt stainless steel eco kjemikalieskip. I likhet med hennes søsterskip Sun Ploeg, vil også Sky Ploeg inngå i Hansa Tankers sin kjemikalieskip pool.

Les mer om Hansa Tankers her: http://www.hansa-tankers.com/