Takk for oss!

Takk for oss!

Takk for oss! 795 809 Rieber & Søn

Vi er 6 heldige studenter som har fått tilbringe sommeren hos Rieber & Søn

Gjennom sommeren har vi fått jobbe med en mange interessante prosjekter for Rieber & Søn sine porteføljeselskaper. Første dag i Kalfaret ble vi tatt imot med åpne armer og introdusert for hverandre, kontoret og jobben vi skulle gjøre i løpet av sommeren. Ingen dager har vært like, og vi har gledet oss til å gå på jobb hver dag!

Prosjektene vi har jobbet på har typisk startet med en utfyllende prosjekt- og selskapsintroduksjon fra enten Rieber & Søn eller porteføljeselskapene. Selv om vi gjennom sommeren har jobbet i to team, har vi fått delta på alle introduksjoner og presentasjoner. Dette har gitt oss innblikk i mange bransjer og selskap, noe som har vært veldig lærerikt. Underveis i jobbingen har det både vært tett samarbeid, og rom for mer selvstendig arbeid. Vi har i stor grad fått frie tøyler til å tolke, utføre og løse de ulike problemstillingene. Prosjektene har vart i alt fra 3-4 dager til over hele perioden, og de fleste har vi avsluttet med en presentasjon av våre funn og anbefalinger.

Tilbakemeldinger fra disse presentasjonene har gitt oss mye lærdom, og vi sitter igjen med en opplevelse av at det vi har gjort har hatt reell betydning og nytteverdi. Noen av prosjektene har allerede blitt tatt i bruk av prosjektgiver, og andre har gitt porteføljeselskapene nye beslutningsgrunnlag for fremtiden.

Det har vært spennende å få et innblikk i hvordan et fremoverlent investeringsselskap som Rieber & Søn vurderer både nye og eksisterende investeringer. Blant oss interns har det vært veldig god stemning, og sosiale middager og aktiviteter har bidratt til å skape et godt arbeidsmiljø. Det har vært hyggelig å bli kjent med de øvrige ansatte på huset, og det har vært lav terskel for å be om hjelp dersom det har vært noe vi har lurt på

Vi ønsker å takke Rieber & Søn for en flott sommer!

Hilsen,

Fredrik Hatling, Andreas Kvåle, Hedda Rysjedal, Julie Toppen Dahl, Lars Friestad og Aidan Stautland