Hilsen fra årets sommerstudenter

Hilsen fra årets sommerstudenter

Hilsen fra årets sommerstudenter 1280 852 Rieber & Søn

Gjennom sommeren har vi fått arbeidet med en rekke ulike interessante og lærerike prosjekter for Rieber & Søn sine porteføljeselskaper. Første arbeidsdag bestod av en introduksjon til Rieber & Søn sin virksomhet etterfulgt av flere teambuilding-aktiviteter for å bli bedre kjent, noe vi syntes var veldig bra! 

Innledningsvis ble vi delt opp i to team. Prosjektene har startet med en utfyllende introduksjon av både prosjekt og selskap. Da prosjektene er innen ulike sektorer har vi fått tatt et dypdykk i de ulike sektorene. Eksempelvis har vi arbeidet med produkt- og prisstrategi, ESG-tilpasning, kostnadsreduksjoner og operasjonell effektivisering, samt forbedring varelagerstyring.

Problemstillingene har ikke hatt et fasitsvar og derfor har vi fått frie tøyler til å tolke, utføre og løse dem. Mot slutten av sommeren holdt vi presentasjoner for porteføljeselskapene der vi fikk presentert våre funn og anbefalinger. Tilbakemeldinger fra disse presentasjonen har vært svært givende, og vi sitter igjen med en opplevelse av at det vi har gjort har hatt reell betydning og skapt merverdi. Det er veldig gledelig at noen av prosjektene allerede har blitt tatt i bruk av porteføljeselskapene.  

Det har vært spennende å få et innblikk i hvordan et fremoverlent investeringsselskap som Rieber & Søn vurderer både nye og eksisterende investeringer. Blant oss interns har det vært kjempebra stemning der vi har gjort mye sosialt utenfor arbeidstiden – og dette er noe som har bidratt til å skape et godt arbeidsmiljø. Vi har derfor gledet oss hver dag til å gå på jobb! Det har også vært veldig kjekt å bli kjent med de øvrige ansatte på huset, og det har vært lav terskel for å be om hjelp dersom det har vært noe vi har lurt på.  

Vi ønsker å takke Rieber & Søn for en flott sommer! 

 Hilsen, 

Frode Wilkensen, Hans Magnus Utne, Håkon Hegrestad, Kjersti Haukaas, Marthe Aandal og Rubab Ishmam

Rieber & Søn logo