Om Rieber & Søn

Rieber & Søn er et norsk familieeid investeringsselskap med en industriell forankring som strekker seg tilbake til 1839. Vi har røtter i Bergen, men er internasjonale i vår orientering.

Utvikling og resultater krever vilje til endring og evne til å se fremover. Denne grunnholdningen står sentralt i vår virksomhet som investor. Vi ønsker å være en pådriver for omstilling og nytenking, samtidig som vi sikrer felles forståelse for veien videre.

Vi investerer i et langsiktig perspektiv og legger vekt på å tilegne oss mest mulig kunnskap om selskapene og de bransjene vi investerer i. Vi har respekt og forståelse for den erfaring og kompetanse som er bygget opp i bedriftene. På dette grunnlaget er vi en aktiv medspiller for ledelsen i utvikling av virksomhetene, til beste for ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Grafene nedenfor viser fordelingen av Rieber & Søn investeringsportefølje.

45%

Direkte investeringer

35%

Bank og verdipapirer

20%

Shipping

180 år

med aktivt industriutvikling

2 mrd NOK

forventes investert innen direkte investeringer de nærmeste årene

45%

Direkte investeringers del av samlet portefølje

Vårt hovedkvarter

Rieber & Søn holder til i en tradisjonsrik bygning sentralt i Bergen. Den er tegnet av arkitekt Ingolf Danielsen og ble oppført i 1926 som administrasjonsbygg for Hansa Bryggerier.

Etter omfattende rehabilitering og tilbakeføring til byggets opprinnelige interiørmessige stil, tok Bjarne Rieber Gruppen bygget i bruk i 1990.

Historien

Rieber-familiens historie i Norge startet med et dramatisk forlis nord for Bergen i 1817. Den industrielle forankringen strekker seg tilbake til 1839.

Firmaet P.G. Rieber ble etablert i 1839 som ble starten på 175 år med aktiv industriutvikling.

Den dramatiske starten

Emigrantskipet «De Zee Ploeg», egentlig med kurs for USA, forliser utenfor Herdla nord for Bergen etter et forrykende uvær. Om bord er familen Rieber fra Ebingen i Tyskland.

PG Rieber etablert

Paul Gottlieb Rieber, som var åtte år gammel da «De Zee Ploeg» strandet, etablerer firmaet P.G. Rieber og åpner handel og eddikfabrikk.

En industrigruppe vokser frem

Selskapet omdannes fra handelsfirma til en ledende industrigruppe. Omsetningen femdobles, og det samme gjør antall ansatte – fra 292 til 1591.

Fusjon og børsnotering

Selskapet slås sammen med byggevarefirmaet Jacob Neumann og Nodest Industrier. Etter fusjonen noteres Rieber & Søn på Oslo Børs.

Fokus på næringsmidler

Rieber og Søn forlater konglomeratmodellen for å satse utelukkende på næringsmidler.

Orkla kjøper Rieber & Søn

Rieber & Søn blir kjøpt av næringsmiddelselskapet Orkla ASA, og senere slått sammen med Stabburet til det nye selskapet Orkla Foods Norge.

Fremtidsrettet investeringsselskap

Rieber & Søn fører sin virksomhet videre som et investeringsselskap med ambisjon om å være en pådriver for omstilling og nytenking.

Styret

Styret i Rieber & Søn tilfører viktig erfaring og kunnskap til vårt arbeid.

Styret - Bjarne

Bjarne Rieber

Styremedlem

Bjarne Rieber (f. 1936) representerer eierne i styret. Han bringer med seg førstehåndskjennskap til utviklingen av Rieber-konsernet, som i hans tid som leder og eier gikk fra å være et handelsselskap til å bli en betydelig industri-gruppering.

Direkte Investeringer - Fritz

Fritz Rieber

ADM. DIREKTØR

Fritz Rieber er tidligere partner i Borea, og har erfaring innen bank og finans. Han har vært initiativtaker til en rekke selskaper og har styre- og styreledererfaring både fra børsnoterte og ikke-noterte selskaper.

Styret - Marianne

Marianne Mangschou Rieber

Styremedlem

Marianne Mangschou Rieber (f. 1968) representerer eierne i styret. Hun er daglig leder og forlegger i Mangschou Forlag, en av Norges mest anerkjente utgivere av bøker for barn og ungdom.

Styret - Helge

Helge Midttun

STYRETS LEDER

Helge Midttun (f. 1955) har utstrakt erfaring både fra styrearbeid og operasjonell ledelse. Av særlig verdi for Rieber & Søn er hans kunnskap innen sjømat, næringsmidler og den marine sektoren. Midttun har vært konsernsjef i Aker BioMarine, Fjord Seafood og Det Norske Veritas. Han sitter i styret i havbruksgruppen Cermaq og flere andre selskaper. Helge Midttun er siviløkonom fra NHH.

Styret - Leif

Leif Teksum

Styremedlem

Leif Teksum (f. 1952) er en av Norges mest erfarne ledere. Til styret i Rieber & Søn har med seg bred strategisk og operasjonell erfaring og ekspertise, bygget ikke minst gjennom ledende stillinger i finanssektoren. Han var en del av konsernledelsen i DNB mellom 1991-2013, med ansvar blant annet for store bedriftskunder og all internasjonal virksomhet. Teksum er utdannet siviløkonom ved NHH.

Styret - Katrine

Katrine Trovik

Styremedlem

Katrine arbeider som uavhengig styremedlem med kjernekompetanse innen forretningsutvikling, forretningsjus, virksomhetsstyring og ledelse. Katrine har arbeidserfaring fra mer enn 10 år i toppledergruppen for DNB Bedriftsmarked. Katrine har også 10 års praksis som forretningsadvokat og partner i to av Norges største advokatfirma. I tillegg har Katrine erfaring som styremedlem i børsnoterte selskaper, statseide virksomheter, nyetablerte teknologibedrifter, forskningsstiftelser og ideelle organisasjoner. Katrine er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og jurist fra Universitetet i Bergen.

Investeringsteam

Vårt team er satt sammen for å dekke et bredt område av ekspertise og erfaring.

Direkte Investeringer

Direkte Investeringer - Fritz

Fritz Rieber

ADM. DIREKTØR

Fritz Rieber er tidligere partner i Borea, og har erfaring innen bank og finans. Han har vært initiativtaker til en rekke selskaper og har styre- og styreledererfaring både fra børsnoterte og ikke-noterte selskaper.

Direkte Investeringer - Øystein

Øystein Elgan

ADVOKAT / DIREKTØR

Øystein Elgan er tidligere advokat og partner i firmaene Greve & Lorentzen og Thommessen, og har også erfaring som dommerfullmektig. Han er styreleder og styremedlem i en rekke norske og utenlandske foretak. Elgan er cand.jur. fra Universitetet i Bergen.

Direkte Investeringer - Trond

Trond Valvik

INVESTERINGSDIREKTØR

Trond Valvik er ansvarlig for forretningsområdet direkte investeringer i Rieber & Søn. Han har tidligere vært partner i PE-selskapet Borea Opportunity og har erfaring fra transaksjonsstøtte og revisjon i EY. Valvik har styre- og styreledererfaring fra flere ulike bransjer.

Direkte Investeringer - Jørund

Jørund H. Indrehus

DIREKTØR

Jørund er intern ressursperson innenfor regnskap og skatt. I investeringsteamet støtter han opp om økonomi- og rapporteringsstrukturer og endringsprosesser i eksisterende porteføljeselskaper. Indrehus leder vårt transaksjonsstøtte-team i forbindelse med kjøp og salg av selskaper. Indrehus har 16 års erfaring fra EY som rådgiver og revisor innen ulike bransjer nasjonalt og internasjonalt, hvorav de siste 9 årene som partner og del av ledergruppen i Bergen. Indrehus er utdannet siviløkonom fra NHH med MRR og er Statsautorisert revisor.

Direkte investeringer - Anders

Anders S. Engeset

INVESTMENT MANAGER

Anders har oppfølgingsansvar for enkeltinvesteringer i porteføljen til Rieber & Søn. Han har i hovedsak arbeidet med transaksjoner, analyse og oppfølging knyttet til selskapets direkte investeringer og shippingportefølje. Engeset er utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering innen økonomisk analyse.

Direkte Investeringer - Ingvild

Ingvild Stautland

ANALYTIKER

Ingvild er analytiker på området for direkte investeringer. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering i finans, og har bakgrunn fra matematikk på NTNU. Tidligere har hun jobbet tre år i DNB, samt har hun erfaring fra Borea Asset Management.

Direkte Investeringer - Brede

Brede Selseng

INVESTMENT MANAGER

Brede har oppfølgingsansvar for enkeltinvesteringer innen direkte investeringer. Han har tidligere vært CFO i PSW Group og Ferde og har erfaring fra bank og kapitalmarked fra DnB og Sbanken. Selseng er utdannet siviløkonom fra NHH og har en MBA fra NHH/AFF.

Verdipapirer

Verdipapirer - Carl

Carl August Rieber

FORVALTER

Carl August Rieber er forvalter av verdipapirer hos Rieber & Søn. Han er utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering i finans.

Administrasjon

Administrasjon - Sissel

Sissel Vallestad

REGNSKAP OG ADMINISTRASJON

Sissel Vallestad jobber til daglig med regnskap og administrasjon. Hun har vært ansatt i selskapet siden 1990. Tidligere erfaring fra Olav Thon systemet (regnskap) før hun begynte i Rieber & Søn. Sissel har sin utdanning fra handelsskole innen regnskap og administrasjon.

Administrasjon - Laila

Laila Oppedal Strann

REGNSKAPSSJEF

Laila har jobbet i selskapet siden 1992. Hun jobber i dag som regnskapssjef. Har jobbet med regnskap siden 1980. Utdanning fra NHH – delfag innen regnskap, økonomi og skatt.

Administrasjon - Cathrine

Cathrine Monsen

CONTROLLER

Cathrine startet i selskapet i 2018. Hun jobber som controller innen regnskap og finansiell rapportering. Monsen har erfaring fra revisjon i Deloitte Bergen. Hun er utdannet statsautorisert revisor med master i regnskap og revisjon fra NHH.

Summer Internship

Hvert år siden 2016 har Rieber og Søn hatt gleden av å ønske et knippe studenter velkommen til sitt sommerprogram. Dette er en unik mulighet til å være med på å lære, skape og bidra i et av Bergens mest spennende forvaltningsmiljøer.

Gjennom internshipet får studentene blant annet mulighet til å bli kjent med, og utføre prosjekter og oppgaver for, de ulike porteføljebedriftene, samt bistå i det daglige interne arbeidet.  Arbeidsoppgavene dekker en rekke områder, fra finansielle analyser og modellering til strategivurderinger og mer operative prosjekter. For den engasjerte, arbeidsomme og lærevillige er dette en sjanse som ikke bør las passere. Hovedsakelig ønskes studenter med minimum ferdigstilt bachelorgrad, primært men ikke utelukkende innen økonomisk- administrative fag. Studenter med datafaglig bakgrunn eller kombinasjoner som industriell økonomi oppfordres også til å søke. Du kan lese mer om erfaringer fra tidligere interns inne på vår nyhets-side.

Søknadsperioden til sommeren 2024 er nå lukket. Utlysning for 2025 vil bli tilgjengelig neste august/september.
Se gjerne Bindeleddet NTNU for detaljer.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt ved å sende e-post til post@rieberson.no.

Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be virksomheter som omfattes av åpenhetsloven om informasjon om hvordan de håndterer konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som følger av sin drift. Rieber & Søn AS er omfattet av loven. Redegjørelsen til Rieber & Søn ligger her.

Vil du vite mer om Åpenhetsloven?

Her kan du lese selve loven og Forbrukertilsynet sin veiledning.

Annet

Dersom du har andre spørsmål relatert til dette kan du kontakte oss på innsyn@rieberson.no. Henvendelser besvares innen 3 uker.

KONTAKTINFORMASJON

Rieber & Søn
Kalfarveien 57A
N-5022 Bergen, Norway
tel: +47 55 55 91 00

SIDEKART