Verdipapirer

Verdipapirområdet er en betydelig del av Rieber og Søn sin virksomhet.

Disse investeringsaktivitetene omfatter tema- og case-baserte plasseringer i Norge og en større norsk obligasjonsportefølje forvaltet av Borea Asset Management. Selskapet gjør også mer globalt fokuserte investeringer i utenlandske aksjer og obligasjoner gjennom mandater hos utvalgte eksterne forvaltere.

Endelige investeringsbeslutninger for verdipapirtransaksjonene ligger imidlertid hos et dedikert team hos Rieber og Søn, som overser at allokeringen oppnår en veldiversifisert og hensiktsmessig sammensetning.

Verdipapirer – Vårt team

Carl August Rieber

FORVALTER

Carl August Rieber er forvalter av verdipapirer hos Rieber & Søn. Han er utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering i finans.

Harald Berge

FORVALTER

Harald Berge er forvalter av verdipapirer i Rieber & Søn. Han har tidligere jobbet som porteføljeforvalter i Fondsfinans og investeringsanalytiker i NBIM. Berge er utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering innen økonomisk analyse.

Hilde Iren Huse

ANALYTIKER

Hilde Iren Huse har ansvar for analyse og oppfølging innen verdipapirer og direkte investeringer. Hun har tidligere erfaring fra kreditt- og aksjeanalyse i Nordea og revisjon i Deloitte. Huse er utdannet siviløkonom fra NHH og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.

KONTAKTINFORMASJON

Rieber & Søn
Kalfarveien 57A
P.O. Box 2319 Møllendal,
N-5867 Bergen, Norway
tel: +47 55 55 91 00

SIDEKART

ENGLISH PAGES