Verdipapirer

Verdipapirområdet er en betydelig del av Rieber og Søn sin virksomhet.

Disse investeringsaktivitetene omfatter tema- og case-baserte plasseringer i Norge og en større norsk obligasjonsportefølje forvaltet av Borea Asset Management. Selskapet gjør også mer globalt fokuserte investeringer i utenlandske aksjer og obligasjoner gjennom mandater hos utvalgte eksterne forvaltere.

Endelige investeringsbeslutninger for verdipapirtransaksjonene ligger imidlertid hos et dedikert team hos Rieber og Søn som overser at allokeringen oppnår en veldiversifisert og hensiktsmessig sammensetning.

Verdipapirer – Vårt team

Verdipapirer - Carl

Carl August Rieber

FORVALTER

Carl August Rieber er forvalter av verdipapirer hos Rieber & Søn. Han er utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering i finans.

KONTAKTINFORMASJON

Rieber & Søn
Kalfarveien 57A
N-5022 Bergen, Norway
tel: +47 55 55 91 00

SIDEKART