Shipping

Rieber & Søn er engasjert i ulike deler av shippingsektoren.
Gjennom datterselskaper er Rieber & Søn eier av kjemikalieskip. Selskapet er også deleier av et pool management ved navn Hansa Tankers.

Hansa Tankers

Hansa Tankers opererer en moderne flåte kjemikalietankere med tanker i rustfritt stål. Siden sin oppstart i 2010 har poolen økt fra 3 til over 40 skip, og skipene har en gjennomsnittsalder på 9 år.

Totalt er flåtens kapasitet på 1.270.339 dwt, og operasjonen dekker frakt av alle typer kjemikalier i bulk verden over.

KONTAKTINFORMASJON

Rieber & Søn
Kalfarveien 57A
P.O. Box 2319 Møllendal,
N-5867 Bergen, Norway
tel: +47 55 55 91 00

SIDEKART

ENGLISH PAGES