Shipping

Rieber & Søn er engasjert i ulike deler av shippingsektoren.  Gjennom datterselskaper, er Rieber & Søn eier av kjemikalieskip. Selskapet er også deleier av et pool management, Hansa Tankers.

Hansa Tankers

Hansa Tankers opererer en moderne flåte kjemikalietankere med tanker i rustfritt stål. Skipene har en gjennomsnittsalder på 5 år og frakter alle typer kjemikalier i bulk verden over.

KONTAKTINFORMASJON

Rieber & Søn
Kalfarveien 57A
P.O. Box 2319 Møllendal,
N-5867 Bergen, Norway
tel: +47 55 55 91 00

SIDEKART

ENGLISH PAGES