Shipping

Rieber & Søn er engasjert i flere deler av shippingsektoren. Selskapet er skipseier gjennom datterselskap, og har via disse eierskap i kjemikalieskip.

I tillegg er shipping representert i Rieber & Søn gjennom at selskapet er deleier av pool-managementet Hansa Tankers, som hadde sitt utspring i Bergen i 2010.

Hansa Tankers

Pool-managementet Hansa Tankers står for en av shipping-investeringene til Rieber & Søn, og opererer en moderne flåte kjemikalietankere med tanker i rustfritt stål. Siden sin oppstart i 2010 har poolen økt fra 3 til nærmere 50 skip, og skipene har en gjennomsnittsalder på 6 år.

Totalt er flåtens kapasitet på 1.270.339 DWT, og operasjonen dekker frakt av alle typer kjemikalier i bulk verden over. Skipene kan frakte alle typer av IMO II/III flytende kjemikalier.

KONTAKTINFORMASJON

Rieber & Søn
Kalfarveien 57A
N-5022 Bergen, Norway
tel: +47 55 55 91 00

SIDEKART