Direkte investeringer – langsiktig, aktivt eierskap

Direkte investeringer utgjør det viktigste aktivitetsområdet i Rieber & Søn. Vi investerer fortrinnsvis i selskaper som har lagt bak seg de første fasene i sin utvikling, men har et betydelig potensial for videre vekst og verdiskaping.

Som eier ønsker vi å være aktivt involvert og fungere som en nær diskusjonspartner for ledelsen. For å kunne fylle denne rollen søker vi å bygge opp og holde ved like solid innsikt i bransjene der vi investerer. Vi ønsker å bidra til gode prosesser og opptre i tråd med våre forpliktelser som eier.

Vårt mål er på sikt å bygge opp en portefølje på inntil ti investeringer, hver av dem med en omsetning på minimum NOK 75 millioner. Vi søker en eierandel på minst 50 prosent. Vi setter ingen fast tidsbegrensing for våre investeringer.

“Direkte investeringer utgjør vårt viktigste aktivitetsområde, med fokus rettet mot langsiktig aktivt eierskap.” – Fritz Rieber, adm direktør

Vår nåværende portefølje omfatter følgende selskaper:

Eiendomskreditt

Eiendomskreditt er et frittstående kredittforetak som tilbyr lån til næringseiendom og fellesgjeld til borettslag.

Investeringstidspunkt: 2016
Bransje: Bank og finans
Administrerende direktør: Eirik Maurstad
Rieber & Søn styremedlemmer: Jørund Haga Indrehus
Hjemmeside: www.eiendomskreditt.no

GSGroup

GSGroup er en ledende nordisk leverandør av flåtestyring, posisjonering av mobile objekter, samt field service-registrering for personell.

Bransje: Posisjoneringsteknologi
Konsernsjef: Espen Ranvik
Rieber & Søn styremedlemmer: Fritz Rieber (leder)
Hjemmeside: www.gsgroup.no

Fonn Group

Fonn Group er et konsern som gjennom ulike selskaper tilbyr et bredt utvalg av produkter, software og tjenester til bruk i medieproduksjon både i Skandinavia og globalt.

Bransje: Mediateknologi
Konsernsjef: Haavard Myklebust
Rieber & Søn styremedlemmer: Trond Valvik
Hjemmeside: fonngroup.com

TCO

TCO er et norsk selskap som leverer «nedihullsteknologi» til oljebransjen. Virksomheten er spesialisert mot design, produksjon og installasjon av glassbarriereplugger, systemer for kjemisk injeksjon og utstyr og tjenester for «Tubing Conveyed Perforating» (TCP).

Bransje: Oljeteknologi
Konsernsjef: Nils Petter Sivertsen
Rieber & Søn styremedlemmer: Øystein Elgan (leder), Jørund Indrehus
Hjemmeside: www.tcogroup.com

Watercircles

WaterCircles er et forsikringsselskap med merkevarene Winterbergh og WaterCircles. Selskapet baserer seg på skadeforsikring til utvalgte grupper.

Bransje: Forsikring
Konsernsjef: Gaute Herdlevær
Hjemmeside: www.watercircles.no

Metzum

Metzum er et teknologiselskap med hovedkontor i Bergen. Selskapet leverer fremtidsrettet programvare til strømleverandører, nettselskaper og andre kundegrupper med behov for effektive løsninger for avregning og fakturering.

Bransje: Teknologi for kraftbransjen
Konsernsjef: Johnny Ivar Haugsbakk
Rieber & Søn styremedlemmer: Trond Valvik
Hjemmeside: www.metzum.no

Direkte Investeringer – Vårt team

Fritz Rieber

ADM. DIREKTØR

Fritz Rieber er tidligere partner i Borea, og har erfaring innen bank og finans. Han har vært initiativtaker til en rekke selskaper og har styre- og styreledererfaring både fra børsnoterte og ikke-noterte selskaper.

Øystein Elgan

ADVOKAT /DIREKTØR

Øystein Elgan er tidligere advokat og partner i firmaene Greve & Lorentzen og Thommessen, og har også erfaring som dommerfullmektig. Han er styreleder og styremedlem i en rekke norske og utenlandske foretak. Elgan er cand.jur. fra Universitetet i Bergen.

Trond Valvik

INVESTERINGSDIREKTØR

Trond Valvik er ansvarlig for forretningsområdet direkte investeringer i Rieber & Søn. Han har tidligere vært partner i PE-selskapet Borea Opportunity og har erfaring fra transaksjonsstøtte og revisjon i EY. Valvik har styre- og styreledererfaring fra flere ulike bransjer.

Jørund H. Indrehus

DIREKTØR

Jørund er intern ressursperson innenfor regnskap og skatt. I investeringsteamet støtter han opp om økonomi- og rapporteringsstrukturer og endringsprosesser i eksisterende porteføljeselskaper. Indrehus leder vårt transaksjonsstøtte-team i forbindelse med kjøp og salg av selskaper. Indrehus har 16 års erfaring fra EY som rådgiver og revisor innen ulike bransjer nasjonalt og internasjonalt, hvorav de siste 9 årene som partner og del av ledergruppen i Bergen. Indrehus er utdannet Siviløkonom fra NHH med MRR og er Statsautorisert revisor.

Anders S. Engeset

INVESTMENT MANAGER

Anders har oppfølgingsansvar for enkeltinvesteringer i porteføljen til Rieber & Søn. Han har i hovedsak arbeidet med transaksjoner, analyse og oppfølging knyttet til selskapets direkte investeringer og shippingportefølje. Engeset er utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering innen økonomisk analyse.

Ingvild Stautland

ANALYTIKER

Ingvild er analytiker på området for direkte investeringer. Til daglig fullfører hun siste år på sin mastergrad med spesialisering i finans ved NHH, og har bakgrunn fra matematikk på NTNU. Tidligere har hun jobbet tre år i DNB, samt har hun erfaring fra Borea Asset Management.

KONTAKTINFORMASJON

Rieber & Søn
Kalfarveien 57A
P.O. Box 2319 Møllendal,
N-5867 Bergen, Norway
tel: +47 55 55 91 00

SIDEKART

ENGLISH PAGES