Direkte investeringer – langsiktig, aktivt eierskap

Direkte investeringer utgjør det viktigste aktivitetsområdet i Rieber & Søn. Vi investerer fortrinnsvis i selskaper som har lagt bak seg de første fasene i sin utvikling, men har et betydelig potensial for videre vekst og verdiskaping.

Som eier ønsker vi å være aktivt involvert og fungere som en nær diskusjonspartner for ledelsen. For å kunne fylle denne rollen søker vi å bygge opp og holde ved like solid innsikt i bransjene der vi investerer. Vi ønsker å bidra til gode prosesser og opptre i tråd med våre forpliktelser som eier.

Vårt mål er på sikt å bygge opp en portefølje på inntil ti investeringer, hver av dem med en omsetning på minimum NOK 75 millioner. Vi søker en eierandel på minst 50 prosent. Vi setter ingen fast tidsbegrensing for våre investeringer.

Vår nåværende portefølje omfatter følgende selskaper:

Eiendomskreditt

Eiendomskreditt er et frittstående kredittforetak som tilbyr lån til næringseiendom og fellesgjeld til borettslag.

Investeringstidspunkt: 2016
Bransje: Bank og finans
Forvaltningskapital 2019: NOK 4,9 milliarder
Antall ansatte: 11
Administrerende direktør: Eirik Maurstad
Rieber & Søn styremedlemmer: Jørund Haga Indrehus
Hjemmeside: www.eiendomskreditt.no

GSGroup

GSGroup er en ledende nordisk leverandør av flåtestyring, posisjonering av mobile objekter, samt field service-registrering for personell.

Bransje: Posisjoneringsteknologi
Omsetning 2019: NOK 245 millioner
Antall ansatte: Ca. 160
Konsernsjef: Espen Virik Ranvik
Rieber & Søn styremedlemmer: Fritz Rieber (leder)
Hjemmeside: www.gsgroup.no

Fonn Group

Fonn Group er et konsern som gjennom ulike selskaper tilbyr et bredt utvalg av produkter, software og tjenester til bruk i medieproduksjon både i Skandinavia og globalt.

Investeringstidspunkt: 2016
Bransje: Mediateknologi
Omsetning konsern 2019: NOK 144 millioner
Antall ansatte: Ca. 50
Konsernsjef: Haavard Myklebust
Rieber & Søn styremedlemmer: Trond Valvik, Fritz Rieber
Hjemmeside: fonngroup.com

TCO

TCO er et norsk selskap som leverer «nedihullsteknologi» til oljebransjen. Virksomheten er spesialisert mot design, produksjon og installasjon av glassbarriereplugger, systemer for kjemisk injeksjon og utstyr og tjenester for «Tubing Conveyed Perforating» (TCP).

Bransje: Oljeteknologi
Omsetning 2019: NOK 246 millioner
Antall ansatte: Ca. 70
Konsernsjef: Nils Petter Sivertsen
Rieber & Søn styremedlemmer: Øystein Elgan (leder), Jørund Indrehus
Hjemmeside: www.tcogroup.com

Watercircles

WaterCircles er et forsikringsselskap med merkevarene Winterbergh og WaterCircles. Selskapet baserer seg på skadeforsikring til utvalgte grupper.

Investeringstidspunkt: 2016
Bransje: Forsikring
Konsernsjef: Gaute Herdlevær
Hjemmeside: www.watercircles.no

Metzum

Metzum er et teknologiselskap med hovedkontor i Bergen. Selskapet leverer fremtidsrettet programvare til strømleverandører, nettselskaper og andre kundegrupper med behov for effektive løsninger for avregning og fakturering.

Investeringstidspunkt: 2020
Bransje: Teknologi for kraftbransjen
Konsernsjef: Johnny Ivar Haugsbakk
Rieber & Søn styremedlemmer: Trond Valvik
Hjemmeside: www.metzum.no

KONTAKTINFORMASJON

Rieber & Søn
Kalfarveien 57A
P.O. Box 2319 Møllendal,
N-5867 Bergen, Norway
tel: +47 55 55 91 00

SIDEKART