Andre investeringer

Våre øvrige investeringer omfatter shipping, verdipapirer og eiendom.

Shipping: Rieber & Søn er engasjert i ulike deler av shippingsektoren.

Verdipapirer: Rieber & Søn investerer i noterte verdipapirer, primært gjennom utvalgte eksterne forvaltningsmiljøer.

Eiendom: Selskapet har gjort utvalgte investeringer innen eiendom. Området er ikke et fokus for videre vekst.

Vårt nåværende engasjement innen shipping omfatter følgende selskaper:

Hansa Tankers

Hansa Tankers opererer en moderne flåte kjemikalietankere med tanker i rustfritt stål. Skipene har en gjennomsnittsalder på 5 år og frakter alle typer kjemikalier i bulk verden over.

KONTAKTINFORMASJON

Rieber & Søn
Kalfarveien 57A
P.O. Box 2319 Møllendal,
N-5867 Bergen, Norway
tel: +47 55 55 91 00

SIDEKART